Σημαντικότερα
04:55

Πολιτική

Επαναπροκήρυξη για τον Συμπαραστάτη του Δημότη

Επαναπροκήρυξη για την επιλογή “Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης”   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυ... Περισσότερα