Θέσεις

Αντίθετη με τους κανόνες της ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης η επιλογή της Ελευσίνας για την έδρα του Περιφερειακού Πρωτοδικείου Πειραιά

Δικηγόρου Χρήστου Κων . Κάμπαξη

Έγινε γνωστό ότι με το σχέδιο νόμου για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας είχε προκριθεί η πόλη των Μεγάρων ως έδρα για το Περιφερειακό Πρωτοδικείο Πειραιώς. Με την κατάθεση του νομοσχεδίου στις 19 Απριλίου 2024 στη Βουλή τροποποιήθηκε η αρχική πρόταση και διαφαίνεται ότι ως περιφερειακή έδρα προκρίνεται τελικά η πόλη της Ελευσίνας.

  1. Επί του ανακύψαντος θέματος είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί  και  να καταστεί απόλυτα κατανοητό ότι η αρχική  επιλογή  της πόλης των Μεγάρων για την εγκατάσταση του Περιφερειακού Πρωτοδικείου Πειραιά, πρόεκυψε, μετά από τον ορθολογικό σχεδιασμό, τις στοχευμένες αναλύσεις δεδομένων της πόλης μας και τη συνεκτίμηση των αυστηρών κριτηρίων που θέτουν οι βασικές αρχές της επιστήμης του Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη μεθοδολογία έρευνας (ανίχνευσης) της ικανότητας του αστικού χώρου των Μεγάρων, να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά βιώσιμα και εύρυθμα μία τέτοια υπερτοπικού χαρακτήρα δημόσια διοικητική δομή, χωρίς να προκληθούν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής όλων αυτών που ζουν και εργάζονται στον αστικό ιστό  της πόλης.
  2. Οι έντονες πιέσεις που δέχεται επί χρόνια η ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου από τη συσσώρευση μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας οικονομικές δραστηριότητες (βιοτεχνίες, υπερμεγέθη κέντρα αποθήκευσης και διανομής, βαριές βιομηχανίες ) σε συνδυασμό με την υπερσυγκέντρωση δημόσιων (κεντρικών και περιφερειακών) υπερτοπικού χαρακτήρα διοικητικών υπηρεσιών αλλά και δομών υγείας και περίθαλψης στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον του πολεοδομικά άτακτου σχηματισμού της Ελευσίνας, έχουν οδηγήσει στην δημιουργία σύνθετων και δυσεπίλυτων προβλημάτων (αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ηχορύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση, υποβάθμιση θαλασσίου περιβάλλοντος) τα οποία έχουν επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργική δομή της πόλης και κυρίως επιβάρυνση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Υπό αυτά τα πραγματικά και αναμφισβήτητα δεδομένα, η πόλη της Ελευσίνας δεν έχει σήμερα την ανθεκτικότητα, δηλαδή την ικανότητα και τη δυναμική να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά, εύρυθμα και βιώσιμα τις ανάγκες μίας ακόμη υπερτοπικού χαρακτήρα και μεγάλης εμβέλειας δημόσιας διοικητικής υπηρεσίας στο αποδεδειγμένα κορεσμένο αστικό και περιαστικό περιβάλλον της.

Με αυτά τα δεδομένα η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση και την πολιτική ευθύνη να επανακαθορίσει τα Μέγαρα ως έδρα του περιφερειακού Πρωτοδικείου Πειραιά, σε συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής (Ν.4277/2014) που καθορίζει την πόλη μας ως τη μόνη ικανή για αποκέντρωση της Αθήνας, ως έχουσα απόθεμα γης και σημαντική θέση για το Λεκανοπέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση με αυτή την επιλογή δεν εξυπηρετείται ο στόχος  της ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης καθώς και η ενίσχυση της επιβαλλόμενης ανταγωνιστικότητας μεταξύ των πόλεων της Δυτικής Αττικής, όταν η εγκατάσταση του συνόλου των δημόσιων  διοικητικών  υπηρεσιών, συσσωρεύεται,  σε μία και μόνο πόλη της Περιφερειακής Ενότητας.

  1. Τέλος είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου «περιφερειακό» Πρωτοδικείο Πειραιά όπως αναφέρεται στο επίμαχο Νομοσχέδιο, αποκλείει ουσιαστικά την χωροθέτησή του (εγκατάστασή του) σε μια πόλη που δεν έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιφερειακής στο Λεκανοπέδιο. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που η Κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα της χωροθέτησης στον εν τοις πράγμασι περιφερειακό δήμο του Λεκανοπεδίου, τα Μέγαρα, που έχει όλα τα πλεονεκτήματα για να λειτουργήσει με αποδοτικότητα η συγκεκριμένη διοικητική δομή και να εξυπηρετήσει με αποτελεσματικότητα όλες τις ανάγκες των επισκεπτών (εύκολη και άμεση πρόσβαση χωρίς κυκλοφοριακή φόρτιση στις εισόδους-εξόδους και τον αστικό ιστό της πόλης, προαστιακό, δημοτικούς χώρους στάθμευσης, δημοτική συγκοινωνία κ.λπ.)

Χρήστος Κων. Κάμπαξης

Δικηγόρος με εξειδίκευση

στην Περιβαλλοντική και

Πολεοδομική Νομοθεσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η τοποθέτηση του Μελ. Λέλη στην συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Aleka Stamatiadi

Δια Βίου Μάθηση «Επένδυση στο Μέλλον»

Aleka Stamatiadi

Τα παραμύθια της γιαγιάς