Δημοτικό Συμβούλιο Σημαντικότερα

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού & άλλα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, στις 8:30 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του ετησίου προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της ετήσιας έκθεσης χρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2021της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ .
  2. Έγκριση έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων, 4ου τριμήνου 2020.
  3. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (στοχοθεσία) δ’ τριμήνου 2020.
  4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την ονομασία ΒΟΡΕΑΣ του Δήμου Μεγαρέων.
  5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Περικλέους, μεταξύ των Ο.Τ. 69-67 στην Κοινότητα της Νέας Περάμου».
  6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης ή μη μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για τον κ. Δρίτσα Ιωάννη του Γεωργίου, εμπρός από την οικία του, επί της οδού Πλατείας Βασ.Φρειδερίκης αρ. 4, στα Μέγαρα».
  7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης ή μη μιας θέσης στάθμευσης, για τον κτηνίατρο κ. Γεώργιο Παπαθανασίου του Ανδρέα, επί της οδού Λεωφόρος Πατριάρχου Βαρθολομαίου αρ. 5, στα Μέγαρα».
  8. Ορισμός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της τριμελούς διοικούσης επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.), σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4486/2016 (ΦΕΚ 115 Α’).

                                                   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γ. Μαρινάκης: Απολογισμός της φωτιάς στην Κινέτα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου στο Συμβούλιο

Μητρώο πολιτών στο Δήμο Μεγαρέων