Αθλητισμός

ΝΕΜ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Νεανική Εστία Μεγαρίδος, σε εφαρμογή του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού, ΣΥΓΚΑΛΕΙ τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει, 14/6/2023, ημέρα Τετάρτη, στην ΝΕΜ BC ARENA (Κλειστό Γυμναστήριο 8ου Δημ. Σχολείου Μεγάρων), ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1 & ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΕΗ, και ώρα 16:00.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, Τετάρτη 14/6/2023, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης 18:00.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
1. Εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού 2022.
4. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
6. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και
διαχειριστική ευθύνη.
7. Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2023.
8. Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2023.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ’ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο και έχουν δικαίωμα ψήφου, μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ. του Σωματείου

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Βασιλείου

Η Γ. Γραμματέας Κουρμπέτη Δανάη

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στη NEM BC ARENA το ευ αγωνίζεσθαι είναι πιο σημαντικό από την νίκη

Βύζας: Πρώτο δείγμα θετικό

ΝΕΜ: Ενώνουμε τα κομμάτια της ιστορίας μας