Δημοτικό ΣυμβούλιοΣημαντικότερα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Περί Τροποποίησης ή μη του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2023.
2. Περί έγκρισης της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων 4ου τριμήνου 2022
3. Περί έγκρισης ελέγχου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) δ’ τριμήνου 2022.
4. Περί χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
5. Περί έγκρισης ή μη επιχορήγησης του «Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” Δήμου Μεγαρέων», για το έτος 2023.
6. Περί έγκρισης ή μη των όρων σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και του Δήμου Μεγαρέων για τα έργο με τίτλο: «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων».
7. Περί έγκρισης ή μη των πολιτικών και διαδικασιών για συμμόρφωση του Δήμου Μεγαρέων με το γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων.
8. Περί έγκρισης ή μη της 1ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή χώρου ρίψεων Δημοτικού Σταδίου Μεγάρων».
9. Περί έγκρισης ή μη της 1ης παράτασης εκτέλεσης του έργου του υποέργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στο νέο δίκτυο ακαθάρτων στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μεγάρων».
10. Περί έγκρισης ή μη της 3 ης παράτασης εκτέλεσης του έργου
«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου (Β Φάση)».
11. Περί έγκρισης ή μη της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του οικοπέδου (Κ.Φ.473Α) στην ΚΤΥΠ Α.Ε., με σκοπό την ανέγερση νέου 3ου Γυμνασίου.
12. Περί μίσθωσης ή μη αγροτεμαχίου στην θέση «ΩΡΑ» του Δήμου Μεγαρέων.
13. Περί έγκρισης ή μη μελέτης εισόδου- εξόδου οχημάτων για την δραστηριότητα «Π. Τουμπανιάρης Ε.Π.Ε.», στη θέση «Σούμα» Π.Ε.Ο.Α.Κ. Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, με πρόσωπο επί Δημοτικής Οδού, σε περιοχή εκτός σχεδίου, εντός ζώνης πόλεως Μεγάρων»
14. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Γιώργη» στη θέση Δ.Ε. Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων, με
φορέα του έργου την Περιφέρεια Αττικής–Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτ. Αττικής.
15. Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας κ. Ελευθερίου Ζησ. Λαγού, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 9/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
16. Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κας Σωτηρίας Κουκούλη
17. Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κας Δήμητρας Παπαγιάννη
18. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τις ΑΠΕ.
19. Περί αντικατάστασης μελών του Διοικ. Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” Δήμου Μεγαρέων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λευτέρης Κοσμόπουλος: Τελικά, αξία έχει το να είσαι χρήσιμος!

Τέσσερις μέρες προθεσμία για ΕΝΦΙΑ, τέλη και φόρο εισοδήματος

Διαρρήξεις με καταστροφές σε καταστήματα των Μεγάρων