Πολιτική Σημαντικότερα

Μείωση ΕΝΦΙΑ-Αντικειμενικών αξιών λόγω καταστροφών

 

 

Οι απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ερώτηση του Θ. Μπούρα μετά από παρέμβαση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Μεγάρων.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας είχε καταθέσει αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα με αφορμή το από 7/12/2019 έγγραφο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Μεγάρων στο οποίο αιτείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ και των αντικειμενικών αξιών για την πληγείσα περιοχή της Κινέττας.

Επισυνάπτεται το εν λόγω έγγραφο καθώς και η απάντηση που έλαβε ο κ. Μπούρας από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Στ. Παναγιώτου ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Τηλέφωνο : 210 3224878 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

FAX : 210 3235135 Τμήμα Αναφορών

e-mail : s.panagiotou1@minfin.gr

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Α. Μπούρα

(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 487/12.12.2019 αναφορά.

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 487/12.12.2019 αναφοράς, που κατέθεσε o

Βουλευτής κ. Α. Μπούρας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις περιοχές του Δήμου Μεγάρων όπως και σε όλες τις περιοχές της Χώρας που

ήταν ήδη ενταγμένες στο Αντικειμενικό Σύστημα, με την ΠΟΛ.1113/12-6-2018 (Β΄ 2192)

απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, έγινε αναπροσαρμογή των τιμών

εκκίνησης/τιμών ζωνών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με

οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός

σχεδίου όλης της Χώρας, με ισχύ από 1/1/2019.

 

Ο καθορισμός των τιμών έγινε με βάση τις σχετικές εισηγήσεις των πιστοποιημένων

εκτιμητών του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/82 (Α΄ 43), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, οι οποίοι έλαβαν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες και τα εμπορικά δεδομένα της αγοράς των ακινήτων που ίσχυαν στην περιοχή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση οι τιμές του Αντικειμενικού Συστήματος δεν είναι σταθερές αλλά

μεταβάλλονται, τροποποιούνται και προσαρμόζονται στις συνθήκες που κάθε φορά

επικρατούν στην αγορά των ακινήτων, μέσω των αναπροσαρμογών.

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στα πλαίσια της μελλοντικής αναπροσαρμογής, οι

Αντικειμενικές Αξίες των ακινήτων τόσο στις περιοχές του Δήμου Μεγάρων όσο και των υπόλοιπων περιοχών της Χώρας θα επανεξετασθούν προκειμένου να προσαρμοσθούν στις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά των ακινήτων τη δεδομένη χρονική στιγμή.

 

 

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής και εισπρακτικής

πολιτικής και στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούνται οι επιπτώσεις από τις φυσικές

καταστροφές και λαμβάνονται υπόψη όλες οι προτάσεις για αλλαγές στη φορολογική

νομοθεσία προς όφελος των πληγέντων. Οι τελικές αποφάσεις για τη ρύθμιση φορολογικών θεμάτων που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές λαμβάνονται με

γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, τα υγιή δημόσια οικονομικά, την ομαλή

δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επίσης σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1176498/19.12.2019

απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Συνημμένα: 2 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Υπουργού
  2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Βεσυρόπουλου
  3. Γραφείο Γεν. Γραμμ. Οικ/κής Πολιτικής
  4. Γραφείο Γεν. Γραμμ. Φορ/κής Πολιτικής και

Δημόσιας Περιουσίας

  1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία για πληρωμή τελών κυκλοφορίας

Στ. Πέτσας: Νόμιμος ο εμβολιασμός του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου στη Χάλκη

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσφατη έκδοση και ανάρτηση σχετικής απόφασης απαγόρευσης αλιείας