Πολιτική Σημαντικότερα

Κατά της χωροθέτησης νέων ιχθυοκαλλιεργειών το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική

 

Δύο μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μία για την επέκταση υφιστάμενης μονάδας και μία για ίδρυση νέας μονάδας ιχθυοκαλλιεργειών τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων την Πέμπτη 6 Μαΐου και έλαβαν αρνητική γνωμοδότηση.

Συγκεκριμένα, αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων κατά της  μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Επέκταση θαλάσσιας έκτασης στα 90 στρέμματα με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας λειτουργούσας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων» στη θέση «Κάτω Αλώνι» και χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις στη Θέση «Παλιόκαστρο» του φορέα «Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε.».

& της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε τίτλο έργου : «Ίδρυση πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων στην περιοχή «Κακιά Σκάλα» ∆ήµου Μεγαρέων του φορέα ∆ΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων στις σχετικές εισηγήσεις εξέφρασε την αντίθεσή της. Η εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων Κωνσταντίνου Κάμπαξη ανέφερε για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων, κατά 40 στρέμματα με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 1.500 σε 3.000 τόνους, σύμφωνα με την εγκύκλιο 121570/1866/12-06-2009 «Ρύθμιση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων» για λόγους βιωσιμότητας και εύρυθμης διαχείρισης. Το έργο προβλέπει εκσυγχρονισμό της πλωτής μονάδας εκτροφής ψαριών, με αντικατάσταση 2 κλωβών περιμέτρου 80 μ. και 1 κλωβός περιμέτρου 50 μ. με δύο νέους κλωβούς περιμέτρου 60 μ.

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι επιπτώσεις από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας είναι σημαντικές. Η μόλυνση και η ρύπανση που προκαλούνται από την συνεχή διαρροή ιχθυοτροφών, φαρμάκων και οργανικών αποβλήτων των ψαριών πλήττουν την ποιότητα του νερού και του πυθμένα της θάλασσας. Η υποθαλάσσια χλωρίδα και πανίδα καταστρέφεται και ολόκληρο το υποθαλάσσιο οικοσύστημα στην ευρύτερη περιοχή των μονάδων, τείνει να μεταλλαχθεί. Τα ιχθυοτροφεία ευθύνονται πρωταρχικά για την έλλειψη καθαρών θαλάσσιων υδάτων και παραλιών, καθιστώντας αυτά, όχι απλώς μη ελκυστικά, αλλά πιθανώς επιβλαβή για κολύμβηση.

Ο τουρισμός γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή πλήττεται άµεσα. Με την υπάρχουσα κατάσταση και τον αιτούμενο εκσυγχρονισμό είναι δεδομένο ότι δεσμεύεται ένας µμεγάλος παραδοσιακός ψαρότοπος πλούσιος σε αλιεύματα. Τα ψάρια και οι οργανισμοί που ζουν και έρχονται σε επαφή µε το οικοσύστημα στην περιοχή των µμονάδων, αλλάζουν διατροφικές συνήθειες και εκτίθενται στις συνέπειες της αλλοιωμένης σύστασης του θαλασσινού νερού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι εξέφρασαν γενικότερα την αντίθεσή τους, όπως αναφέρεται και στις αποφάσεις του δημ. Συμβουλίου, κατά της χωροθέτησης της συγκεκριμένης περιοχής ως ζώνης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, επειδή η χωροθέτηση της έγινε αποσπασματικά, χωρίς να προηγηθεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τον θαλάσσιο χώρο, µε συνολική προσέγγιση και προβλέψεις για τις παράκτιες περιοχές της Αττικής. Τόσο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) όσο και η Κ.Υ.Α. 31722/04-11-2011 επικεντρώνονται αποκλειστικά στον αναπτυξιακό ρόλο του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, παραβλέποντας την αναπτυξιακή διάσταση άλλων παράκτιων δραστηριοτήτων (αναψυχή, τουρισμός κ.τ.λ.). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι προαναφερόμενες μελέτες έγιναν χωρίς την αξιολόγηση σε βάθος της επέλευσης σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, από την αθροιστική λειτουργία περισσοτέρων μονάδων στην ίδια περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Ιχθυοκαλλιεργειών, µε την επιλογή του μοντέλου «συγκέντρωσης – συγκεντροποίησης» μονάδων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόεδρος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων Δυτ. Αττικής ο Κ. Κάμπαξης

Μέγαρα 1974: ο αγώνας των Μεγαριτών κατά της βίαιης απαλλοτρίωσης της γης τους

Σπύρος Κορώσης: «Ένας κύκλος κλείνει»

Aleka Stamatiadi