ΠολιτικήΣημαντικότερα

Υπέρ για το κέντρο ο σταθμός των Μεγάρων του νέου Προαστιακού Δυτικής Αττικής – Τι γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαφοροποιήσεις συνδυασμών και μελών στην ψηφοφορία

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη Έκδοση

Κατά πλειοψηφία 19 επί παρόντων 23 δημοτικών συμβούλων εγκρίθηκε να κατασκευασθεί στο κέντρο των Μεγάρων ο τερματικός σταθμός του νέου Προαστιακού Δυτικής Αττικής – 5 “λευκές” διαφωνίες

Στο κέντρο της πόλης ο σταθμός Μεγάρων του νέου Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, ήταν η θέση που εξέφρασε κατά πλειοψηφία της διοίκησης το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων.

Στη συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου όπου γνωμοδότησε θετικά με ψήφους 19 επί 23 παρόντων, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Επέκταση Σιδηροδρομικής Γραμμής Λιόσια – Μέγαρα προς παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων».

Το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής καλείται να γνωμοδοτήσει για τον νέο προαστιακό δυτικής Αττικής την 1η Μαρτίου.

Υπέρ στη γνωμοδότηση της εισήγησης της διοίκησης για τον σταθμό στο κέντρο ψήφισαν οι: Χατζής Σπυρίδων, Κακαγής Σπυρίδων,  Κολλιαλής Κωνσταντίνος, Φυλακτός Κωνσταντίνος, Μποτουνάς Κωνσταντίνος, Γεωργακής Σταμάτιος, Κοντοπούλου Κυριακή, Σάλτας Βασίλειος, Μήτσος Αναστάσιος,  Μήτσος Γεώργιος,  Γεωργακής Δημήτριος,  Φρυγανάς Στυλιανός, Μαργέτης Κωνσταντίνος, Καρδάτος Δημήτριος, Φουρνάρης Στέφανος, Νικολάου Σπυρίδων.

Από τη μείζονα αντιπολίτευση διαφοροποιήθηκαν και ψήφισαν υπέρ οι Μεντζελιώτης Κων/νος, Σεβαστής Ιωάννης όπως και από την ήσσονα αντιπολίτευση, υπερψήφισαν την εισήγηση της διοίκησης, οι Ζάλης Αθανάσιος και Μακρυγιάννης Άγγελος.

Θετικά γνωμοδότησαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων και Ν. Περάμου κ.κ. Οικονομόπουλος Σπυρίδων και Κρυάδας Καριοφύλλης αντίστοιχα.

Ακόμα, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Βόρδος υπερασπίστηκε την άποψή του και καταψήφισε την πρόταση της διοίκησης: Οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Βόρδος Δημήτριος, Σταμούλης Γρηγόριος, Καλλιπόζης Ιωάννης και Φωτίου Σταύρος του Κων. μειοψήφισαν.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πιλίλης Σωτήριος, Φυλακτός Κων/νος, Κορώσης Σπυρίδων, Φωτίου Σταύρος του Νικ. και Ρήγα Ιωάννα ψήφισαν λευκό.

Απούσα ήταν η Αντιδήμαρχος Νέας Περάμου Ελπίδα Χονδρίδου.

Αναλυτικά η απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων

Εκ του υπ’ αριθ. 6/26-02-2024 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 44/2024

Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Επέκταση Σ.Γ. Λιόσια – Μέγαρα προς παλαιό Σ.Σ. Μεγάρων»

Με την υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/97308/6341/24-05-2022 [ΩΧ554653Π8-Ω9Ι] Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 204467/25.10.2011 [ΑΔΑ:45ΟΥ0ΨΩ6] Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών για τη λειτουργία του έργου: «Σιδηροδρομική Γραμμή μεταξύ Σ.Σ. Αγ. Αναργύρων – Σ.Σ. Κορίνθου», εγκρίθηκαν τα έργα βελτίωσης της λειτουργικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Άνω Λιόσια (Χ.Θ. 21+968) έως Μέγαρα (Χ.Θ. 57+833).

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην Ανακαίνιση – αναβάθμιση της υφιστάμενης μετρικής γραμμής σε μήκος ~2,9 km, από τη θέση όπου η νέα ΣΓ Λιόσια – Μέγαρα αποκλίνει από τον υφιστάμενο σιδηροδρομικό διάδρομο για να οδεύσει προς το ΣΣ Μεγάρων της ΣΓΥΤ (ΧΘ~56+900), έως το πέρας του παλαιού ΣΣ Μεγάρων (ΧΘ~59+800) και την κατασκευή τερματικού Σταθμού στον παλαιό σταθμό Μεγάρων, νέας ενδιάμεσης Σιδηροδρομικής Στάθμης Νεράκι στη ΧΘ 49+700 της ΣΓ Λιόσια – Μέγαρα και αποκατάσταση των 4 υφιστάμενων Ισόπεδων Διασταυρώσεων Οδών στις ΧΘ 57+694, 58+853, 59+002 και 59+500. Είδος και μέγεθος

Το εξεταζόμενο έργο αποτελεί συγκοινωνιακό έργο αναβάθμισης της παλαιάς μετρικής ΣΓ προς Πελοπόννησο, σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ανακαίνιση – αναβάθμιση της υφιστάμενης μετρικής γραμμής σε μήκος ~2,9 km, από τη θέση όπου η νέα ΣΓ Λιόσια – Μέγαρα αποκλίνει από τον υφιστάμενο σιδηροδρομικό διάδρομο για να οδεύσει προς το ΣΣ Μεγάρων της ΣΓΥΤ (ΧΘ~56+900), έως το πέρας του παλαιού ΣΣ Μεγάρων (ΧΘ~59+800). Το πρόσθετο τμήμα των 2,9 km προβλέπεται με μονή ΣΓ κανονικού εύρους εντός του διαθέσιμου εύρους απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ
 • Κατασκευή του παλαιού ΣΣ Μεγάρων ο οποίος διαμορφώνεται ώστε να λειτουργεί ως τερματικός  Αποκατάσταση των τεσσάρων υφιστάμενων ισόπεδων διασταυρώσεων οδών με τη νέα ΣΓ, με εγκατάσταση συστήματος ΑΣΙΔ, οι οποίες βρίσκονται στις ΧΘ 57+694, 58+853, 59+002 και 59+500.  Προσθήκη της Σιδηροδρομικής Στάσης (ΣΣτ) Νεράκι στη ΧΘ 49+700 της ΣΓ Λιόσια – Μέγαρα, μεταξύ των ΣΣτ Λουτρόπυργου και Νέας Περάμου, με κατασκευή πλευρικής αποβάθρας μήκους 120 m Όλες οι ανωτέρω παρεμβάσεις χωροθετούνται, εντός της υφιστάμενης ζώνης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ. Τα εν λόγω πρόσθετα έργα προβλέπονται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των οικισμών Μέγαρα και Νεράκι.
 • Γεωγραφική θέση : Το έργο επέκτασης της ΣΓ Λιόσια- Μέγαρα προς τον παλαιό ΣΣ Μεγάρων διέρχεται από την πόλη των Μεγάρων από τη θέση όπου η νέα ΣΓ Λιόσια – Μέγαρα αποκλίνει από τον υφιστάμενο σιδηροδρομικό διάδρομο για να οδεύσει προς το ΣΣ Μεγάρων της ΣΓΥΤ (ΧΘ~56+900), έως το πέρας του παλαιού ΣΣ Μεγάρων (ΧΘ~59+800). Η Σιδηροδρομική Στάση (ΣΣτ) Νεράκι στη ΧΘ 49+700 της ΣΓ Λιόσια – Μέγαρα βρίσκεται μεταξύ των ΣΣτ Λουτρόπυργου και Νέας Περάμου. Μη Τεχνική Περίληψη Το έργο της παρούσας αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου κατασκευής του νέου κλάδου του προαστιακού σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής από Άνω Λιόσια έως Μέγαρα εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου της παλαιάς ΣΓ προς Πελοπόννησο, σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής.
 • Το προτεινόμενο έργο αφορά στα ακόλουθα: Ανακαίνιση – αναβάθμιση της υφιστάμενης μετρικής γραμμής σε μήκος ~2,9 km, από τη θέση όπου ηνέα ΣΓ Λιόσια – Μέγαρα αποκλίνει από τον υφιστάμενο σιδηροδρομικό διάδρομο για να οδεύσει προς το ΣΣ Μεγάρων της ΣΓΥΤ (ΧΘ~56+900), έως το πέρας του παλαιού ΣΣ Μεγάρων (ΧΘ~59+800). Το πρόσθετο τμήμα των 2,9 km προβλέπεται με μονή ΣΓ κανονικού εύρους εντός του διαθέσιμου εύρους απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ 4  Κατασκευή του παλαιού ΣΣ Μεγάρων ο οποίος διαμορφώνεται ώστε να λειτουργεί ως τερματικός  Αποκατάσταση των τεσσάρων υφιστάμενων ισόπεδων διασταυρώσεων οδών με τη νέα ΣΓ, με εγκατάσταση συστήματος ΑΣΙΔ, οι οποίες βρίσκονται στις ΧΘ 57+694, 58+853, 59+002 και 59+500.
 • Προσθήκη της Σιδηροδρομικής Στάσης (ΣΣτ) Νεράκι στη ΧΘ 49+700 της ΣΓ Λιόσια – Μέγαρα, μεταξύ των ΣΣτ Λουτρόπυργου και Νέας Περάμου, με κατασκευή πλευρικής αποβάθρας μήκους 120 m. Τα εν λόγω πρόσθετα έργα προβλέπονται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των οικισμών Μέγαρα και Νεράκι. Ο πρόσθετος κλάδος του προαστιακού σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής, προβλέπεται να υλοποιηθεί με την τυπική διατομή μονής ΣΓ που έχει εφαρμοστεί στο τμήμα Λιόσια – ΣΣ Μεγάρων ΣΓΥΤ. Σε όλο το τμήμα προβλέπεται εφαρμογή ηλεκτροκίνησης με κατασκευή εναέριας γραμμής επαφής τύπου αλυσοειδούς, σηματοδότησης με ETCS επιπέδου SIL 4 και Τηλεδιοίκησης. Αποστάσεις του έργου Η χάραξη της Επέκτασης της ΣΓ Λιόσια- Μέγαρα προ παλαιό ΣΣ Μεγάρων διέρχεται από το θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Μεγαρέων.
 • Η ΣΣτ. Νεράκι χωροθετείται εντός της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής μελέτης στη θέση «Νεράκι» . Η όδευση της εξεταζόμενης ΣΓ ακολουθεί κατά κύριο λόγω την υφιστάμενη γραμμή και χωροθετείται εξ ολοκλήρου εντός της Ζώνης Απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ. Το εξεταζόμενο έργο δεν διέρχεται από κάποια περιοχή του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α’ 60). Σε αρκετά μεγάλη απόσταση (άνω των 4χλμ από την προτεινόμενη Σιδηροδρομική Στάση Νεράκι) βρίσκεται το ΚΑΖ 408 Όρος Πατέρα περιοχές που δεν επηρεάζεται από το εξεταζόμενο έργο. Το εξεταζόμενο έργο δεν διέρχεται από δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. Σύνοψη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέτρα Για την εκτίμηση των επιπτώσεων, γίνεται διάκριση σε σχέση με τη φάση του έργου, δηλαδή τη φάση κατασκευής και τη φάση λειτουργίας. Για την φάση τερματισμού δεν κρίνεται σκόπιμη η εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων σε.
 • Το συγκεκριμένο έργο έχει μεγάλο χρόνο ζωής και δεν είναι επιστημονικά ορθό να προσδιοριστούν τώρα οι ενδεχόμενες επιπτώσεις δεδομένης της έλλειψης των σχετικών περιβαλλοντικών και τεχνοοικονομικών δεδομένων που θα συναρτώνται με το υπό εξέταση έργο και προφανώς των ενδεχόμενων μέτρων αντιμετώπισης αυτών. Επιπλέον, γίνεται διάκριση μεταξύ θετικών και αρνητικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να δημιουργήσει στο περιβάλλον. Για κάθε εκτιμώμενη επίπτωση στο περιβάλλον να καταγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησης μιας ενδεχόμενης επίπτωσης, όπως ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1 της ΜΠΕ. Η συνολική εκτίμηση και αξιολόγηση μιας πιθανής επίπτωσης καθορίζεται από τον βαθμό της Βαρύτητας Επίπτωσης στο Περιβάλλον (ΒΕΠ). Η ΒΕΠ διακρίνεται στις κατηγορίες που παρουσιάζει ο παρακάτω Πίνακας.
 • Με βάση τα παραπάνω, ετοιμάζεται μια μήτρα εκτίμησης και αξιολόγησης κάθε επίπτωσης, ή Βαρύτητας της Επίπτωσης στο Περιβάλλον (ΒΕΠ). Η βαθμολογία των κατηγοριών ΒΕΠ προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών των ιδιοτήτων των επιπτώσεων πολλαπλασιαζόμενες με έναν σταθερό συντελεστή1 (1.43) ώστε να αναχθεί η κλίμακα βαθμολόγησης στο 10. Αυτό επιλέχθηκε ώστε να καταστεί πιο κατανοητή, με την πρώτη ματιά, η βαθμολογία της ΒΕΠ. Η χρησιμοποιούμενη βαθμολόγηση των κριτηρίων και η επακόλουθη βαθμολόγηση της βαρύτητας μιας επίπτωσης στο περιβάλλον υποστηρίζεται από διάφορες μελέτες (Rapid Impact Assessment Matrix) (Pastakia & Jensen, 1998). Η προσέγγιση αυτή συστηματικοποιεί την εκτίμηση των επιπτώσεων και διευκολύνει την αξιολόγηση αυτών. Η μεθοδολογία αυτή έχει ακολουθηθεί σε προγράμματα και έργα που έχει χρηματοδοτήσει ο ΟΗΕ (UNEP, 2010) και διάφορα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Ιρλανδία (EPA, 2017) και το Βέλγιο (BFIS, 2009) ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και από πολλούς 5 μελετητές για διάφορα διεθνή έργα (DHI, 2009) (AGIP KCO, 2004), (EOH, 2015), (SIVEST (PTY) LTD, 2011), αλλά και εθνικά σημαντικά έργα, όπως αυτό της ανάπτυξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών (LDK Consultants, 2010). Οφέλη από την υλοποίηση του έργου
 • Με την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου, αναμένονται μια σειρά από θετικές επιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως:  εξυπηρέτηση και αναβάθμιση περιοχών που είναι ως επί το πλείστον περιοχές κατοικίας  σύνδεση κεντρικού αστικού κέντρου με πόλεις που έχουν αυθύπαρκτη υπόσταση ως αστικά κέντρα  μεταφορά εργαζόμενων από και προς την εργασία τους, προϊόντων, εμπορευμάτων  αξιοποίηση στο έπακρο των ωφελειών από συνδυασμένες μεταφορές.  ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής στην πόλη των Μεγάρων καθώς και ανακαίνιση του ίδιου τουΣταθμού της περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου.  Δημιουργία νέας ΣΣτ. στη θέση «Νεράκι» για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής αυτής.
 • μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην περιοχή μελέτης από την διευκόλυνση των μετακινήσεων του πληθυσμού των Μεγάρων με χρήση του Προαστιακού. Εναλλακτικές Λύσεις
 • Στο πλαίσιο του παρόντος φακέλου, εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις της χάραξης της ΣΓ καθώς και η μηδενική λύση. Οι Εναλλακτικές που εξετάστηκαν είναι συνοπτικά οι κάτωθι: Μηδενική λύση Α0: Αφορά στη μη υλοποίηση του έργου Εναλλακτική λύση Α1 (Προτεινόμενη): Η προτεινόμενη λύση (χάραξη ΣΓ) ξεκινά από τη θέση όπου η νέα ΣΓ Λιόσια – Μέγαρα αποκλίνει από τον υφιστάμενο σιδηροδρομικό διάδρομο για να οδεύσει προς το ΣΣ Μεγάρων της ΣΓΥΤ (ΧΘ~56+900), έως το πέρας του παλαιού ΣΣ Μεγάρων (ΧΘ~59+800). Το πρόσθετο τμήμα των 2,9 km προβλέπεται με μονή ΣΓ κανονικού εύρους εντός του διαθέσιμου εύρους απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή του Τερματικού ΣΣ Μεγάρων, της ΣΣτ. Νεράκι και αποκατάσταση των 4 υφιστάμενων ισόπεδων διασταυρώσεων οδών με τη νέα ΣΓ.
 • Με την προτεινόμενη χάραξη ελαχιστοποιείται η ανάγκη εκσκαφών, διευκολύνεται η δυνατότητα κατασκευής των απαιτούμενων υδραυλικών έργων, ικανοποιείται το στοιχείο της διαλειτουργικότητας και τα έργα χωροθετούνται εντός του ορίου απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ. Εναλλακτική λύση Α2: Η Εναλλακτική Λύση Α2 ξεκινά στην περιοχή της ΧΘ 58+850, σύμφωνα με την οποία ο άξονας της νέας ΣΓ αποκλίνει από την υφιστάμενη ΣΓ και κινείται με μεγαλύτερη καμπύλη έως την ΧΘ 59+500 για περίπου 650m εντός θεσμοθετημένης και υφιστάμενης Ζώνης Γενικής Κατοικίας, Εκπαίδευσης και Πολεοδομικού Κέντρου, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή 3 επιπλέον Ισόπεδων Νέων Διαβάσεων, σε σχέση με την εναλλακτική λύση Α1. Η εναλλακτική λύση Α2 παρουσιάζει βελτιωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την Α1, αλλά με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εναλλακτική λύση Α3: Η Εναλλακτική Λύση Α3 αφορά στην περιοχή της ΧΘ 58+000 σύμφωνα με την οποία ο άξονας της νέας ΣΓ αποκλίνει από την υφιστάμενη ΣΓ και κινείται ευθύγραμμα και στη συνέχεια με μεγάλη καμπύλη προσεγγίσει την υφιστάμενη ΣΓ περί τη ΧΘ 59+500 για περίπου 1.500m. Το τμήμα της εναλλακτικής χάραξης κινείται εντός θεσμοθετημένης και υφιστάμενης Ζώνης Γενικής Κατοικίας, Εκπαίδευσης και Πολεοδομικού Κέντρου και εντός εντός ελεύθερων χώρων πρασίνου, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή 4 Ισόπεδων Νέων Διαβάσεων, σε σχέση μετην εναλλακτική λύση Α1. Η εναλλακτική λύση Α3 παρουσιάζει βελτιωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την Α1, αλλά με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η Εναλλακτική Λύση Α4 αφορά στην περιοχή της ΧΘ 58+500 σύμφωνα με την οποία ο άξονας της νέας ΣΓ αποκλίνει από την υφιστάμενη ΣΓ και κινείται ευθύγραμμα και προσεγγίσει την υφιστάμενη ΣΓ περί τη ΧΘ 59+000 για περίπου 500m.
 • Το τμήμα της 6 εναλλακτικής χάραξης κινείται εντός θεσμοθετημένης και υφιστάμενης Ζώνης Γενικής Κατοικίας, Ζώνης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Κοιμητηρίου, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή 1 επιπλέον Ισόπεδης Νέας Διάβασης, σε σχέση με την εναλλακτική λύση Α1. Η εναλλακτική λύση Α4 παρουσιάζει βελτιωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την Α1, αλλά με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην Εναλλακτική λύση Α5 προβλέπεται η καθαίρεση της υφιστάμενης τοξωτής λιθόκτιστης γέφυρας (περιοχή ΧΘ 58+280 – 58+314) και την κατασκευή νέου τεχνικού από σκυρόδεμα 3 ανοιγμάτων μήκους περίπου 10 m κάθε ανοίγματος και πλάτος περίπου 4 m σε αντίθεση με τη λύση Α1, όπου προβλέπεται η διατήρηση του κελύφους και η κατασκευή νέου τεχνικού επί πασσάλων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η προτεινόμενη εναλλακτική λύση Α1 υπερτερεί έναντι των εναλλακτικών λύσεων Α2, Α3, Α4 και Α5 που εξετάστηκαν, για τους ακόλουθους λόγους:
 • Ικανοποιείται το στοιχείο της διαλειτουργικότητας  ελαχιστοποιείται η ανάγκη των εκσκαφών  διευκολύνεται η δυνατότητα κατασκευής των απαιτούμενων υδραυλικών έργων (οχετοί, υπόνομοι, κανάλια κτλ.) σε ύψη ροής προσαρμοσμένα στην υφιστάμενη κατάσταση  αξιοποιείται το παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο  αξιοποιείται το διαθέσιμο εύρος απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ  δεν θίγονται υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαίδευση, κοιμητήριο, ζώνη παραγωγικών δραστηριοτήτων, γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου και εντός ελεύθερων χώρων πρασίνου.  διατήρηση της υφιστάμενης τοξωτή λιθόκτιστης γέφυρας στην περιοχή ΧΘ 58+280 – 58+314). 3. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αριθμεί συνολικά (338) σελίδες εκτός των χαρτών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της με αρ. οικ. 1649/45/14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/Β΄/2014, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το περιεχόμενο της μη τεχνικής περίληψης της. Είναι δεδομένο ότι ένα τέτοιο μεγάλης εμβέλειας υπερτροπικό συγκοινωνιακό έργο θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στη λειτουργία της πόλης και στην καθημερινότητα πιθανόν των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση όμως, μετά και την εκτενή συζήτηση επί του θέματος την 14η -22024 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κυρίαρχο συλλογικό όργανο Διοίκησης του Δήμου, θεωρούμε ότι πριν την όποια απόφαση σας θα πρέπει να συνεκτιμήσετε εάν τα οφέλη για την πόλη και τους πολίτες είναι περισσότερα από τις όποιες επιπτώσεις του έργου >>. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγο στον κ. Σαμπράκο Ευάγγελο, συγκοινωνιολόγο, ο οποίος τοποθετήθηκε θετικά στην Επέκταση της Σ.Γ. Λιόσια – Μέγαρα προς παλαιό Σ.Σ. Μεγάρων. Ακολούθως τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος διάβασε την από 25/020/2024 γνωμοδότηση του Συγκοινωνιολόγου κ. Γεωργίου Α. Γιαννόπουλου «σχετικά με την Ανακατασκευή και επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής παλαιός Σ.Σ. Μεγάρων Άνω – Λιόσια / Αθήνα>>, σύμφωνα με την οποία , η σιδηροδρομική αυτή σύνδεση, θα είναι κατά τη γνώμη του θετική και θα αποφέρει οφέλη στην πόλη.

 

Στη συνέχεια διεξήχθη συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και παριστάμενων πολιτών στην συνεδρίαση.

αβών τον λόγο ο κ. Δήμαρχος εισηγείται στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να γνωμοδοτήσουν θετικά κατά πλειοψηφία επί της επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Επέκταση Σ.Γ. Λιόσια – Μέγαρα προς παλαιό Σ.Σ. Μεγάρων.

Η θετική γνωμοδότηση στηρίζεται στο γεγονός ότι ένα τέτοιο μεγάλης εμβέλειας συγκοινωνιακό έργο μπορεί μεν να επιφέρει κάποιες αρνητικές κυκλοφοριακές επιπτώσεις στη λειτουργία της πόλης και στην καθημερινότητα των πολιτών, ωστόσο τα οφέλη για την πόλη και τους πολίτες είναι περισσότερα από τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις.

Στα οφέλη αυτά περιλαμβάνεται η αύξηση της προσβασιμότητας προς και από την Αθήνα με ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο με συνεπακόλουθη μείωση της χρήσης Ι.Χ. καθώς και η δημιουργία θετικής δυναμικής για την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης (αύξηση της αξίας γης, αναζωογόνηση οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων).

Η θετική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου συνοδεύεται από επιφυλάξεις, οι οποίες θα αρθούν εάν και εφόσον ο ΟΣΕ δεσμευτεί για τα παρακάτω:

1) Να διασφαλιστεί η επίβλεψη και από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων. Όλες οι μελέτες του έργου που δεν είναι σε γνώση του Δήμου (Υδραυλικές μελέτες, Συγκοινωνιακές μελέτες κλπ.) θα κοινοποιηθούν στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με αυτές θα γίνουν βελτιώσεις για την καλύτερη και ασφαλέστερη κατασκευή του έργου (π.χ. υδραυλική μελέτη που θα εξετάσει ενδελεχώς τους υφιστάμενους οχετούς σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο και επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης με τις υφιστάμενες μελέτες της περιφέρειας).

2) Να ενημερωθεί και να συμφωνήσει η Τεχνική Υπηρεσία για τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι ιστοί ηλεκτροδότησης εντός των πόλεων του Δήμου. 3) Να γίνει αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης στη διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου – Μινώας – Χρ. Μωραΐτου και Μουσείου, ώστε με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη να ρυθμίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων παράλληλα με τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Φύλαξης της Ισόπεδης Διάβασης (ΑΣΙΔ). 4) Να διασφαλιστούν οι θέσεις στάθμευσης στον υπάρχοντα χώρο στάθμευσης εντός του σταθμού και να κατασκευαστούν και νέες θέσεις στο νότιο τμήμα του. 5) Να παραχωρηθούν οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Σιδηροδρομικού Σταθμού που δε θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΣΕ για πολιτιστικές δραστηριότητες και άλλες χρήσεις στο Δήμο Μεγαρέων. 6) Να αξιοποιηθεί με χρηματοδότηση του ΟΣΕ το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής από τη δυτική έξοδο του σταθμού μέχρι το γήπεδο του Βύζα ως χώρος στάθμευσης και ως ποδηλατόδρομος.

7) Να γίνει διάνοιξη – ρυμοτόμηση της οδού Παγκάλου (βορείως Ο.Τ. 108) με τη συνεργασία του ΟΣΕ για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των αποζημιώσεων των ρυμοτομούμενων κτισμάτων. (ορθή εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου του 1934). Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις. Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Α) Εγκρίνει την εισήγηση του κ. Δημάρχου και γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Επέκταση Σ.Γ. Λιόσια – Μέγαρα προς παλαιό Σ.Σ. Μεγάρων» με φορέα έργου: «ΟΣΕ Α.Ε.» Η θετική γνωμοδότηση στηρίζεται στο γεγονός ότι ένα τέτοιο μεγάλης εμβέλειας συγκοινωνιακό έργο μπορεί μεν να επιφέρει κάποιες αρνητικές κυκλοφοριακές επιπτώσεις στη λειτουργία της πόλης και στην καθημερινότητα των πολιτών, ωστόσο τα οφέλη για την πόλη και τους πολίτες είναι περισσότερα από τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις.

Στα οφέλη αυτά περιλαμβάνεται η αύξηση της προσβασιμότητας προς και από την Αθήνα με ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο με συνεπακόλουθη μείωση της χρήσης Ι.Χ. καθώς και η δημιουργία θετικής δυναμικής για την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης (αύξηση της αξίας γης, αναζωογόνηση οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων). Η θετική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου συνοδεύεται από επιφυλάξεις, οι οποίες θα αρθούν εάν και εφόσον ο ΟΣΕ δεσμευτεί για τα παρακάτω: 1) Να διασφαλιστεί η επίβλεψη και από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων. Όλες οι μελέτες του έργου που δεν είναι σε γνώση του Δήμου (Υδραυλικές μελέτες, Συγκοινωνιακές μελέτες κλπ.) θα κοινοποιηθούν στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με αυτές θα γίνουν βελτιώσεις για την καλύτερη και ασφαλέστερη κατασκευή του έργου (π.χ. υδραυλική μελέτη που θα εξετάσει ενδελεχώς τους υφιστάμενους οχετούς σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο και επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης με τις υφιστάμενες μελέτες της περιφέρειας).

2) Να ενημερωθεί και να συμφωνήσει η Τεχνική Υπηρεσία για τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι ιστοί ηλεκτροδότησης εντός των πόλεων του Δήμου.

3) Να γίνει αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης στη διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου – Μινώας – Χρ. Μωραΐτου και Μουσείου, ώστε με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη να ρυθμίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων παράλληλα με τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Φύλαξης της Ισόπεδης Διάβασης (ΑΣΙΔ).

4) Να διασφαλιστούν οι θέσεις στάθμευσης στον υπάρχοντα χώρο στάθμευσης εντός του σταθμού και να κατασκευαστούν και νέες θέσεις στο νότιο τμήμα του.

5) Να παραχωρηθούν οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Σιδηροδρομικού Σταθμού που δε θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΣΕ για πολιτιστικές δραστηριότητες και άλλες χρήσεις στο Δήμο Μεγαρέων.

6) Να αξιοποιηθεί με χρηματοδότηση του ΟΣΕ το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής από τη δυτική έξοδο του σταθμού μέχρι το γήπεδο του Βύζα ως χώρος στάθμευσης και ως ποδηλατόδρομος.

7) Να γίνει διάνοιξη – ρυμοτόμηση της οδού Παγκάλου (βορείως Ο.Τ. 108) με τη συνεργασία του ΟΣΕ για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των αποζημιώσεων των ρυμοτομούμενων κτισμάτων. (ορθή εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου του 1934).

Θετικά γνωμοδοτούν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων και Ν. Περάμου κ.κ. Οικονομόπουλος Σπυρίδων και Κρυάδας Καριοφύλλης αντίστοιχα. Οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Βόρδος Δημήτριος, Σταμούλης Γρηγόριος, Καλλιπόζης Ιωάννης και Φωτίου Σταύρος του Κων. μειοψηφούν. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πιλίλης Σωτήριος, Φυλακτός Κων/νος, Κορώσης Σπυρίδων, Φωτίου Σταύρος του Νικ. και Ρήγα Ιωάννα ψηφίζουν λευκό.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

ΚΕΠ Υγείας Μεγάρων: Διαδικτυακό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά

Στο “Pochette” το ασημένιο βραβείο Interior Design των Estia Awards 2021

Aleka Stamatiadi