ΚοινωνίαΣημαντικότερα

Προσοχή! Πυρκαγιές από πολύ νωρίς – Καμπανάκι και μέτρα συνιστά ο Δήμος Μεγαρέων

 «Προσοχή και συνεργασία από όλους»

Οι κλιματικές συνθήκες επιβάλλουν την προσοχή και συνεργασία όλων»  αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων, που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Βόρδος 

Σε ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων αναφέρονται τα παρακάτω:

“Βρισκόμαστε στις αρχές του μηνός Απριλίου και περίπου έναν μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής  περιόδου που ξεκινά βάσει του νόμου την πρώτη Μαΐου. Ήδη οι εξαιρετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, σε συνάρτηση με την παρατεταμένη ανομβρία που προβλέπεται για τις επόμενες μέρες, δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν περιστατικά δασικών και μη πυρκαγιών. Κατόπιν τούτων οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών ή άλλων εργασιών σε υπαίθριους χώρους.

Αποτελούν για όλους ισχυρή σύσταση και υποχρέωση τα κάτωθι:

  • Απαγορεύεται η καύση κλαδιών σε μη ελεγχόμενους χώρους ή κοντά σε δασικές εκτάσεις και επιτρέπεται μόνο με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας όπως αυτά χαρακτηριστικά  αναφέρονται στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και για τις οποίες όλοι οι πολίτες οφείλουν  να ενημερώνονται. (βλ. παρακάτω άρθρα)
  • Επίσης υπενθυμίζουμε την υποχρέωση όλων των πολιτών να προβούν σε καθαρισμούς και αποψιλώσεις όλων των ιδιοκτησιών τους εντός του μηνός και το αργότερο μέχρι την έναρξη της περιόδου αντιπυρικής προστασίας.

“Ο Δήμος Μεγαρέων και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, από την πλευρά τους, κάνουν κάθε προσπάθεια με τους λίγους πόρους που διαθέτουν  – ελλείψει τόσο ειδικευμένου και κατάλληλου προσωπικού, όσο  και ανάλογου εξοπλισμού – να είναι όσο το δυνατόν πιο συμβατοί με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για καθαρισμούς και αποψιλώσεις.

Εφιστούμε δε, την προσοχή και προσβλέπουμε στη συνεργασία όλων, ούτως ώστε να καταφέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα προστατεύοντας ό,τι έχει απομείνει από τον δασικό μας πλούτο, καθώς και τις ανθρώπινες ζωές και περιουσίες κατά τη διάρκεια της παρούσης αντιπυρικής περιόδου, που τυπικά ξεκινά σε λίγο καιρό, αλλά στην ουσία έχει «ξεκινήσει ήδη».

Αναλυτικότερα, τα άρθρα της νομοθεσίας:

Άρθρο 5. [Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων]

Για τους μήνες Μάιο μέχρι και Οκτώβριο κάθε έτους, επιτρέπεται, ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτικών εκτάσεων κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι τη 12η μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, που εκδίδεται, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 12030 Φ. 109.1/1999 από το Πυροσβεστικό Σώμα, είναι για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρρευτικά τα ακόλουθα μέτρα και υποχρεώσεις:

α. Δημιουργηθεί ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

β. Τεμαχισθεί με άροση ή άλλο τρόπο η υπό καύση έκταση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

γ. Διαβρέχεται η ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία.

δ. Εξασφαλίζεται η παρουσία φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων – πτυο-σκάπανων κλπ) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου αυτό είναι δυνατό και μόνο σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.

ε. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. 575/81 (Α’157), ο Διοικητής της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον των ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Νομαρχίας, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης.

στ. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.

  1. Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με το Π.Δ. 575/81, η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μόνον όταν λαμβάνονται όλα τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου, ενώ για τις λοιπές περιοχές της χώρας, μόνον όταν λαμβάνονται τα μέτρα της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 10 [Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων]

Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δασικής Αρχής. Για την έκδοση της παραπάνω αδείας, απαραίτητη είναι ή προηγούμενη έγκριση-θεώρηση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετικής μελέτης για τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυρασφαλείας που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

α. Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της καύσης.

β. Την τεχνική της ελεγχόμενης καύσης.

γ. Το χρόνο ή το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση.

δ. Τα προληπτικά μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης της φωτιάς.

Ολόκληρος ο «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.firesecurity.gr/pyr9.htm

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Δημήτρης Βόρδος

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γ. Κώτσηρας: Το αδιαχώρητο στην εκδήλωση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης (φωτο-βίντεο)

Aleka Stamatiadi

“Κολυμπήστε ελεύθερα”

Μελέτη για την αναβάθμιση του νερού στον κάμπο των Μεγάρων διενεργεί η ΕΑΓΜΕ