Εκκλησία Σημαντικότερα

“Μέ πίστι στον Θεόν, με κουράγιο ψυχικό, ἀλλά καί μέ τήν ἐνίσχυσι της αγίας Παρασκευής και πάλιν θα προχωρήσωμεν”

Ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου

Ἡ καταστροφική πυρκαγιά τῆς 20ῆς Μαΐου 2021, πού ἔκαψε Κορινθία καί Μεγαρίδα, καταστρέφοντας τά πανέμορφα καί ζωογόνα γιά τούς ἀνθρώπους Γεράνεια Ὄρη, δέν ἄφησε, ὡς γνωστόν, ἀλώβητη καί τήν Ἱερά Μονή μας, ἡ ὁποία ἐπλήγη {ὄχι μόνον στόν περιβάλλοντα χῶρο, πού δυστυχώς κατέστη «κρανίου τόπος»}, ἀλλά εἰσέβαλε καί στά κτίρια τῆς Μονῆς, καταστρέφοντας τή μισή ἀνατολική πτέρυγα τῶν κελλίων τῶν Μοναχῶν, τό Γραφεῖο καί τό Ἀρχεῖο τῆς Μονῆς, καθώς καί τό Παρεκκλήσιο τῶν Ἀρχαγγέλων, ὅπου καί τό Σκευοφυλάκειο τῆς Μονῆς μας. Ταυτόχρονα κατέκαυσε τό ἐργατόσπιτο, τό ἐργοτάξιο κ. ἄ.

Ὅμως, δοξάζουμε τόν Θεόν, πού ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, περίοικοι καί γείτονες καί τελευταῖοι ἐμεῖς οἱ Μοναχοί, εἴμαστε ὅλοι σῶοι καί ἀβλαβεῖς…

Λυπούμεθα ἀφάνταστα γιά τήν περιβαλλοντική καταστροφή τοῦ τόπου μας καί παρακαλοῦμε τό Θεό νά συγχωρήσῃ τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου τήν ἀπληστία, τήν ἐπιπολαιότητα, τήν κακεντρέχεια καί τήν ἀνοησία, ἀφοῦ κατ΄ οὐσίαν αὐτοκαταστρέφεται, καταστρέφοντας τό περιβάλλον, τήν κτίσιν τοῦ Θεοῦ.

Εὐχόμεθα ἡ ἁγία Παρασκευή νά βοηθήσῃ μέ τήν Χάριν Της, ὥστε γρήγορα νά ἀποκατασταθῇ ἡ  περιβαλλοντική καταστροφή πρῶτα, καί ἔπειτα τίς ζημιές τῶν συνανθρώπων μας καί τῆς Μονῆς μας.

 

Εὐχαριστοῦμε πρωτίστως τόν Θεό, τήν Παναγία Μητέρα Του  καί τήν ἁγία Παρασκευή, πού μας ἔχει ὅλους καλά καί πού κατά τόν καιρό τῆς φωτιᾶς ἔβλαψε μόνον μέρος τοῦ Μοναστηριοῦ μας καί δέν ἐπῆλθε ὁλική καταστροφή σ’ Αὐτό.

Οἱ προσπάθειες κατασβέσεως τῆς πυρκαϊᾶς ἦταν ὑπεράνθρωπες! Μέσα σέ φοβερά ἀντίξοες συνθῆκες, ἡ ἀξιέπαινη γενναιότητα τοῦ κ. Διοικητοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς τῶν Μεγάρων, τῶν Πυροσβεστῶν του, καθώς καί δύο μοναχῶν -ἀδελφῶν μας, ἔσωσαν τό ὑπόλοιπο Μοναστηριακό συγκρότημα, καθώς ὅλοι ἔπεσαν – κυριολεκτικά μέ ἠρωϊσμό-ἐπάνω στή φωτιά.

Εὐχαριστίες, λοιπόν, ὀφείλονται πολλές καί εὔσημα στόν κ. Διοικητή, ἀλλά καί στόν Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόριο Σταμούλη, γιά τή συνεχή συνεννόησι, πού εἴχαμε μαζί Του στίς δύσκολες ἐκεῖνες ὧρες, τόν γενικώτερο ἐπιστηριγμό,  καθώς καί τήν διάθεσι τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου.

 

Εὐγνώμονες εἶναι καί υἱικές οἱ εὐχαριστίες μας γιά τήν συμπαράστασίν τους πρός:

* τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας κύριον ἡμῶν, κύριον ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ,

γιά τήν προσευχή  Του καί τό ἄμεσον μήνυμα τῆς ἀγάπης Του∙

*τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱ ε ρ ώ ν υ μ ο ν∙

*τόν ἀσθενοῦντα Σεβ. Μητροπολίτην Μεγάρων & Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνον∙

* τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορίνθου κ. Διονύσιον, διά τήν αὐτοπρόσωπον ἐνταῦθα παρουσίαν Του καί τήν ἔμπρακτον στήριξίν μας, καθώς καί τόν Βοηθόν Ἐπίσκοπόν Του, Θεοφιλέστατον Κεχρεῶν κ. Ἀγάπιον.

 

Ἐπίσης, πολλές εἶναι οἱ εὐχαριστίες μας :

* στόν Περιφερειάρχην Ἀττικῆς, κ. Γεώργιον Πατούλην, γιά τό ἀμέριστόν ἐνδιαφέρον Του διά τήν Μονή μας,

* ὁμοίως καί στόν Ἀντιπεριφερειάρχη μας, κ. Ἐλευθέριον Κοσμόπουλον,

* στόν Ἀντιπρόεδρον τῆς Βουλῆς, κ. Ἀθανάσιον Μπούρα,

* στόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί εὐεργέτην μας κ. Ἀθανάσιον Μαρτῖνον, γιά τό ἄμεσον ἐνδιαφέρον Του,

* στόν Ἀντιδήμαρχον κ. Κων/νον Φυλακτόν,

* στήν ἐρίτιμον Ἔφορον Βυζ. Ἀρχαιοτήτων, κ. Καλλιόπην Φλώρου καί πρός ὅλον τό κλιμάκιον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, πού βρέθηκαν κοντά μας μέ πραγματικόν ἐνδιαφέρον ἀπό τήν πρώτην στιγμήν τῆς δοκιμασίας μας,

* τόν Περιφερειακόν Σύμβουλον,  ἰατρόν κ. Γεώργιον Γεωργόπουλον,

* τόν Δημοτ. Σύμβουλον κ. Κλεάνθην Βαρελᾶν, ἐπικεφαλῆς τοῦ συνδιασμοῦ: «Μαζί μέ ὄραμα»

Οἱ ἐκδηλώσεις συμπαραστάσεως πρός τή χειμαζόμενη καί δοκιμαζόμενη Ἀδελφότητά μας:

* Μοναχικῶν Ἀδελφοτήτων καί Ἡγουμένων,

* Σεβ. Μητροπολιτῶν καί πολλῶν ἄλλων Κληρικῶν ἀδελφῶν μας,

* ἀλλά καί ὅλων τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν Μεγαρέων καί λοιπῶν ἀδελφῶν ἐκ περάτων τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί ἀπανταχοῦ τῆς γῆς,

* τῆς ἐφημερίδος «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν: ΜΕGA, STAR καί ΣΚΑΪ,

πού ὅλοι μέ συμπάθεια  μᾶς συνέδραμαν καί μᾶς συνδράμουν τίς δύσκολες αὐτές ὧρες, γεννοῦν εὐγνωμοσύνης εὐχαριστίες πρός πάντας καί πυροδοτοῦν προσευχές καί δεήσεις γιά ὅλους πρός τόν Κύριον τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς.

Μέ πίστι στόν Θεόν καί μέ κουράγιο ψυχικό, ἀλλά καί μέ τήν ἐνίσχυσι τῆς ἁγίας Παρασκευῆς καί πάλιν θα προχωρήσωμεν.

Εὐχαριστοῦντες, λοιπόν, δοξάζομεν τόν Θεόν, λέγοντες:

«εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν!»

 

Διά τήν Ἱεράν Μονήν,

Ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Κουλουριώτης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

βίντεο: Δηλώσεις Κλεάνθη Βαρελά για την ενδεχόμενη δομή μεταναστών στην Ν. Πέραμο

Αιτήσεις για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Γ. Μαρινάκης: Απόκρυψη συναντήσεων για τον ΧΥΤΥ στα Μέγαρα