Πολιτική

Γ. Μαρινάκης: Διαγωνισμός με διαπραγμάτευση ένα χρόνο μετά λόγω …κατεπείγοντος

Ανακοίνωση του συνδυασμού του Γ. Μαρινάκη

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης ανάθεσης της οριστικής μελέτης υδροδότησης του Αλεποχωρίου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Η υδροδότηση του Αλεποχωρίου, όπως και κάθε οικισμού που στερείται του πολυτιμότερου αγαθού, που είναι το νερό, είναι σαφώς επιβεβλημένη και πρέπει να απασχολεί κάθε διοίκηση του δήμου.

Όμως βασική προϋπόθεση στην επίτευξη του στόχου είναι να έχουν προηγηθεί όλες οι σύννομες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και ισότιμης συμμετοχής όλων των τυχόν ενδιαφερομένων φορέων.

Όμως τι σημαίνει ο όρος «διαπραγμάτευση» και κατά πόσον ισχύει η εφαρμογή της στη συγκεκριμένη περίπτωση;

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 11389/1993-ΦΕΚ 185 Β΄, διαδικασία «μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» είναι η διαδικασία εκείνη, στα πλαίσια της οποίας η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.

Η διαδικασία αυτή εκτελείται όταν :

  1. Έχουν προηγηθεί άλλοι διαγωνισμοί, ανοικτοί ή κλειστοί, οι οποίοι δεν τελεσφόρησαν
  2. Όταν οι προσφορές που έχουν κατατεθεί δεν είναι αποδεκτές λόγω μη πλήρωσης των προδιαγραφών
  3. Όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά μετά από πρόσκληση είτε για ανοικτό είτε για πρόχειρο, είτε για κλειστό διαγωνισμό
  4. Όταν υπάρχει αποκλειστικότητα στο είδος παροχής υπηρεσίας
  5. Όταν προκύπτουν κατεπείγοντες λόγοι οφειλόμενοι σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές.
  6. Όταν η προμήθεια ή η παροχή υπηρεσίας, ή η εκπόνηση μελέτης χαρακτηρίζεται απόρρητη και απαιτούνται ειδικά μέτρα ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως το κατεπείγον της διαδικασίας.

Στην προκειμένη περίπτωση η διοίκηση του δήμου πριν από 8 μήνες περίπου είχε ξαναφέρει το  ίδιο θέμα προς έγκριση και πρότεινε πάλι τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγοντος.

Τότε για λόγους που δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε γιατί δεν γνωστοποιήθηκαν ποτέ από τη διοίκηση, το θέμα αυτό αναβλήθηκε.

Σήμερα η διοίκηση επανέφερε το θέμα της υδροδότησης του Αλεποχωρίου με την ίδια διαδικασία, χωρίς  να αιτιολογήσει το κατεπείγον.

Μάλιστα δια στόματος Αντιδημάρχου ειπώθηκε ότι αυτή η διαδικασία υποδείχθηκε από την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής!

Αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε μιλάμε για μια εντόνως σκιώδη διαδικασία με ισχυρή οσμή σκανδάλου!

Δεν είναι δυνατό να έχει προτείνει κάτι τέτοιο η Αντιπεριφέρεια!

Καλείται ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου να δηλώσει δημόσια αν έχει υποδείξει κάτι τέτοιο, τόσο σκανδαλώδες.

Μια  διοίκηση που υπηρετεί τη διαφάνεια δεν ακολουθεί τέτοια σκιώδη μονοπάτια.

Θυμίζουμε ότι κάτι παρόμοιο έγινε με το διαγωνισμό των δημοτικών σφαγείων, όταν η Επιτροπή του διαγωνισμού με Πρόεδρο τον ίδιο το Δήμαρχο δεν δημοσιοποίησε όπως όφειλε δια του τύπου το διαγωνισμό.

Επειδή η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο πάσχει νομιμότητας, καλούμε τη διοίκηση να ανακαλέσει την απόφαση και να προχωρήσει στη σωστή διαδικασία, αυτή του ανοικτού διαγωνισμού.

Καλούμε επίσης τον  Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλείου να δηλώσει δημόσια αν ήταν αυτός που υπέδειξε αυτή τη διάτρητη διαδικασία.

 

                                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

                                               «ΜΕΓΑΡΑ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ορκωμοσία της νέας Διοίκησης την Κυριακή 31 Αυγούστου

Aleka Stamatiadi

Πολιτικός όρκος για τον νέο Πρωθυπουργό σήμερα-Αύριο το κυβερνητικό σχήμα

Aleka Stamatiadi

Συγκέντρωση Γ. Κώτσηρα στην Ελευσίνα