Πολιτική Σημαντικότερα

«Ενεργειακές Κοινότητες» με οφέλη για όλους

 

Εκδήλωση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη οργανώνουν οι «Ενεργοί Πολίτες»

 

Εκδήλωση διοργανώνει ο συνδυασμός των «Ενεργών Πολιτών» με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Μιχάλαρο με θέμα το πρόγραμμα  «Ενεργειακές Κοινότητες» για το οποίο θα μιλήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.

Όπως μας ενημέρωσε ο Γιάννης Μιχάλαρος, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση των «Ενεργών Πολιτών» 21 Μαρτίου στο “Le Mirage” .

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι ένας νέος θεσμός που έχει ως στόχο να ενισχύσει την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών από επιχειρήσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιώτες, ώστε εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν στο δίκτυο είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που δαπανούν.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον ίδιο το νόμο, η  Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Δικαίωμα συμμετοχής σε ένα τέτοιο σχήμα θα έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όπως και ΟΤΑ πρώτου ή δευτέρου βαθμού.

Για τη σύσταση μίας Ε.Κοιν. θα απαιτούνται τουλάχιστον πέντε μέλη, στην περίπτωση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (εκτός ΟΤΑ). Αντίθετα, θα απαιτούνται τρία μέλη στην περίπτωση που η σύστασή της γίνεται μόνο από ΟΤΑ (και μάλιστα δύο στις νησιωτικές περιοχές), ενώ αν θελήσουν να συμπράξουν δύο ΟΤΑ, θα χρειάζεται τουλάχιστον ένα ακόμη φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που τιτλοφορείται «Ενεργειακές κοινότητες» και  ο σχετικός νόμος 4513/2018 του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ενεργειακές Κοινότητες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9/Α/23-1-2018 δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι καταναλωτές εξοικονομώντας χρήματα, όπως θα αναλυθεί στην εκδήλωση.

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφιέρωμα: Νέες γυναίκες εκλεγμένες

Aleka Stamatiadi

Εθελοντικός καθαρισμός από τους «Ενεργούς Πολίτες» Ν. Περάμου

Αλλαγές στην εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση