Εργασία & Επιχειρηματικότητα

ΕΕΠ: Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

«Πρωτοβουλία για την Απασχόληση

 στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά»

www.topsa-pirea.gr

Πληροφορίες: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 ΠΕΙΡΑΙΑ

Κα Μαριάννα Μποζίκη

Τηλ 210 4174765

 

Αθήνα, 20/2/2014

Αρ. πρωτ:  6

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή στην Πράξη:  «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

Η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 464077 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Α) Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ

 

 

 

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην  εν λόγω πράξη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την 04 Μαρτίου 2014, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Καραϊσκου 111, γ’ όροφος, Πειραιάς, τηλ. 210 4174765, ώρες 10.00-13.00 (αρμόδια κα Μαριάννα Μποζίκη)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παράταση στη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία

«Στις εκλογές του Επιμελητηρίου κατεβαίνω ως επαγγελματίας και σε ένα ανεξάρτητο συνδυασμό»

Στο “Pochette” το ασημένιο βραβείο Interior Design των Estia Awards 2021

Aleka Stamatiadi