Εργασία & Επιχειρηματικότητα

Ενημέρωση για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

Στα πλαίσια της Πράξης «Σχέδιο για την Απασχόληση και τη Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στη Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ»σας ενημερώνουμε πως τα προγράμματα κατάρτισης 349.1 ,349.2,349.3,349.4 που προβλέπονταν στο Σχέδιο Δράσης της Α.Σ υλοποιούνται απρόσκοπτα στο ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ  (Λεωφόρος Δημοκρατίας 457 & Ρέας 4, Ν. Ικόνιο, Περάματος, 18863).

Οι επωφελούμενοι της Πράξης καταρτίζονται στα εξής θεματικά  αντικείμενα:

  • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (FPSO)»-2 προγράμματα

 

  • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»-2 προγράμματα

Στα πλαίσια της κατάρτισης θα υλοποιηθεί πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα υλοποιηθεί πρακτική άσκηση θα λάβουν αμοιβή ανάλογη των ατόμων που θα εκπαιδεύσουν και τον αριθμό των  εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση των ωφελουμένων δεν έχουν καμία υποχρέωση έναντι των ωφελουμένων πέραν της εκπαίδευσης τους. Δεν υποχρεούνται σε πρόσληψη αυτών ή αμοιβή τους για το χρονικό διάστημα της κατάρτισή τους στη δομή της επιχείρησης.

Στην πράξη ,η επιχείρηση θα υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με το ΚΕΚ που υλοποιεί την κατάρτιση: Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Κε.Δι.Βι.Μ2.

Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτισης ποικίλει από 28 έως 43 ώρες. Με δεδομένο ότι το μέγιστο της πρακτικής άσκησης δύναται να ανέλθει στις 7 ώρες την ημέρα, η πρακτική άσκηση σε κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση θα διαρκέσει από 4-7 ημέρες

 

Παρακαλούμε πολύ όποιες εταιρείες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα και να τη στείλουν στο παρακάτω  E-mail : press@bep.gr .

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το ΒΕΠ. (τηλ. 210-4174765)

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

 

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΕ:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

 

 

programmatabep

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμμετοχή του Β.Ε.Π. στην 82η Δ.Ε.Θ.

MEGARA RESINS S.A.

Διαδικτυακή πλατφόρμα προώθησης προϊόντων γυναικών επιχειρηματιών από τον ΣΕΓΕ