Θέσεις

“Έχουμε όλες και όλοι ίσα δικαιώματα στη διάρθρωση της κοινωνίας και του Κράτους”

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η 8η Μαρτίου και επανερχόμαστε στα πάγια διαχρονικά αιτήματά μας, για τη λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων πολιτικών και μέτρων που στοχεύουν, σύμφωνα και με όλους τους διεθνείς οργανισμούς, στην ενδυνάμωση των γυναικών, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους.

Θα παλέψουμε από κοινού  για τα ανθρώπινα δικαιώματα μας και τις κατακτήσεις, που σήμερα τόσο πολύ αμφισβητούνται.
α)  Για τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Υγεία των γυναικών, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις κατάταξης του ΟΗΕ, στο συνδυασμό των δεικτών ανάπτυξης του ανθρώπου και ενίσχυσης του Φύλου.
Στόχος του παρατηρητηρίου θα είναι η εναρμόνιση των δεικτών ανάπτυξης της ισότητας των φύλων και των δεικτών ανισοτήτων που τίθενται από την Ε.Ε.(ΕIGE).
β) Στη συμμετοχή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς άρση των ανισοτήτων των Φύλων  καθώς και προς χρηματοδότηση δημιουργίας Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας κακοποιημένων Γυναικών, σε όλους τους Δήμους της Χώρας.
Αυτό θα διευκολύνει την πρόσβαση όλων των γυναικών της Χώρας.
γ) Για την υιοθέτηση του όρου “γυναικοκτονία”, ως διακριτού όρου στο Ποινικό Δίκαιο.
δ) Σε θέματα που αφορούν φοροαπαλλαγές σε νεοφυείς μικρές επιχειρήσεις γυναικών.
Μέτρα φοροελαφρύνσεων στους υπάρχοντες 141 συνεταιρισμούς γυναικών και δημιουργία νέων με ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους.
ε) Για νομοθετική ρύθμιση και δημιουργία Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Πανεπιστήμια, τη σύνθεση τους και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Είναι η ώρα να ενισχυθεί η παρουσία και η συμμετοχή των γυναικών  στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της επιστήμης της τεχνολογίας, της μηχανικής και τους ψηφιακούς τομείς.
Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στη Χώρα μας, θα βοηθήσει στην αύξηση της ισότητας των φύλων.
Για να εξασφαλίσουμε μια κοινωνία δικαίου, πρέπει να συμμετέχουμε όλοι και όλες ισότιμα στην πολιτική, την κοινωνία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Υπάρχει ανάγκη να παλέψουμε από κοινού άντρες και γυναίκες, μέσω της αριθμητικής διεύρυνσης του μηχανισμού των ποσοστώσεων (50/50), για την ίση συμμετοχή μας στην Πολιτική, στα Κόμματα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Συνδικάτα.
Έχουμε όλες και όλοι ίσα δικαιώματα στη διάρθρωση της κοινωνίας και του Κράτους
Είμαστε ενωμένες και παλεύουμε για Δημοκρατία, Ισότητα, Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Ακαμιωτάκη Μαργαρίτα
συντονίστρια  Δ.Ο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Μεγάρων- Νέας Περάμου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα δικά μας λάθη

Προς γνώσιν παντός καλοπροαίρετου… και εις αντίκρουσιν δοξασιών αιρετικών

Η αποχή δεν είναι λύση, λύση είναι το ΤΩΡΑ και ο Γιώργος Μπερδελής

Aleka Stamatiadi