Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων

Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο δημοτικής κοινότητας Μεγάρων την Παρασκευή 29η Αυγούστου 2014, και ώρα 21:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως: 1. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών...

Ορκωμοσία της νέας Διοίκησης την Κυριακή 31 Αυγούστου

Aleka Stamatiadi
Η Τελετή Ορκωμοσίας του Δημάρχου, των Συμβούλων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων και των Συμβούλων των νέων Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μεγάρων και Νέας Περάμου, που θα λάβει χώρα την ΚΥΡΙΑΚΗ, 31 Αυγούστου 2014 και...