Πολιτική Σημαντικότερα

9 Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Μεγαρέων ( ; )

Oι Δήμοι που βρίσκονται λόγω καιρικών φαινομένων σε έκτακτη ανάγκη έχουν δικαίωμα επιπλέον Αντιδημάρχων άμμισθων, ενώ συγκεκριμένα ο Δήμος Μεγαρέων και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται και εδώ και αρκετές ημέρες έχουν λήξει οι θητείες των Αντιδημάρχων Μεγαρέων. 

Ο συγκεκριμένος νόμος που επιτρέπει τους επιπλέον άμμισθους αντιδημάρχους δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και ενδεχομένως να αφορά και τις εξελίξεις στον Δήμο Μεγαρέων.

Τον αριθμό 4842 πήρε ο νόμος «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 190 Τεύχος Α’ 13 Οκτωβρίου 2021
Ο νόμος στο ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει:
Άρθρο 95: Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017
Άρθρο 96: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων – Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010
Άρθρο 97: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης -Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020
Άρθρο 98: Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 3852/2010

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Λ. Κοσμόπουλος εντ. σύμβουλος ΔΕΥΑΜ

“let’s do it” στα Μέγαρα και Ν.Πέραμο

Κομβική στιγμή διάταξης δυνάμεων πριν την προεκλογική χρονιά