Κοινωνία Σημαντικότερα

2,4 εκατομμύρια δρόμοι σε Μέγαρα, Ν. Πέραμο, Κινέτα

Με κατεπείγουσες διαδικασίες λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που ισχύει ακόμα για τον Δήμο Μεγαρέων, λόγω πυρκαγιάς, προχωρά το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ύψους 2.400.000 ευρώ.

Το έργο θα εκτελεστεί στην πόλη των Μεγάρων, της Νέας Περάμου και της Κινέτας.

Αφορά την ανακατασκευή & συντήρηση των κεντρικών-συλλεκτηρίων οδικών αξόνων της πόλης των Μεγάρων, της Νέας Περάμου και της Κινέτας, ώστε να γίνεται ασφαλής και άνετη η διέλευση πεζών και οχημάτων, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Συγκεκριμένα οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Κατασκευή ρείθρων με σκυρόδεμα C12/15

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

Ανύψωση η καταβιβασμός φρεατίων

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας

Ασφαλτική προεπάλειψη · Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δ

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Περιστατικά βίας κατά ιατρών στο Κέντρο Υγείας

«Μαύρη μέρα στην Ιστορία του τόπου»

Aleka Stamatiadi

Συνάντηση Μ. Βορίδη-Γρ. Σταμούλη