Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων

Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο δημοτικής κοινότητας Μεγάρων την Παρασκευή 29η Αυγούστου 2014, και ώρα 21:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων & άδειας παράτασης ωραρίου για το έτος 2014, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας, ΣΑΜΟΥΡΗ Δημητρίου του Προκοπίου,με διακριτικό τίτλο «ΤΖΑΚΥ-Ο» που λειτουργεί στην  οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 146 του Δήμου Μεγαρέων.

2. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων & άδειας παράτασης ωραρίου για το έτος 2014  , στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV: «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ σε ισόγειο χώρος» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΕΝΑ»  ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗ Δημητρίου του Γεωργίου που λειτουργεί στην θέση Ντουράκο Αλεποχωρίου του Δήμου Μεγαρέων.

3. Διαβίβαση αιτήματος Παρασκευής Μπισταράκη του Αλεξάνδρου για  παράταση ωραρίου (σχετ. η υπ’ αρ. 19388/25-8-14 αίτηση και η υπ’ αρ. 74/14 αποφ. Σ/λίου  Δ.Κ.Μ.).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας Νέας Περάμου

Aleka Stamatiadi

Θέλει ή δεν θέλει πλακέτα από τη διοίκηση Γρ. Σταμούλη ο Ν. Στρατουδάκης;

Aleka Stamatiadi

Ανησυχία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης