Δημοτικό ΣυμβούλιοΣημαντικότερα

Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 22ας Μαρτίου έχουν ως εξής:

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Έθιμο του Μάη 2016.
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πανηγύρι Αγ. Γεωργίου της Δημοτ. Κοινότητας Ν. Περάμου.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Έθιμο του Χορού τη Τράτας έτους 2016.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εορτή 25ης Μαρτίου (παρέλαση) στον Δήμο Μεγαρέων.
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εορτή Πρωτοχρονιάς 2016.
 6. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 52/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα της διορισθείσης υπαλλήλου Βαβούδη Ευστρατίας, από το εσφαλμένο ΒΑΒΟΥΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ στο ορθό ΒΑΒΟΥΔΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ.
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.52/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ειδικότητα της θέσεως που θα καταταχθή ο διορισθείς Σιδέρης Ιωάννης από το εσφαλμένο ΔΕ Διοικητικού στο ορθό ΔΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
 8. Έγκριση σύναψης μίας σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους με ένα Κτηνίατρο στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016.
 9. Έγκριση πρόσληψης έως δύο δικηγόρων για το έτος 2016 και για κάθε έτος εφεξής προκειμένου να πραγματοποιήσουν της πρακτική τους άσκηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων.
 10. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών και την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων (α’ δόση 2016).
 11. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 12. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 13. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Μαρίας Ζάλη.
 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 124/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» “περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» για το οικον. έτος 2011”.
 2. Περί ανάληψης υπό του Δήμου της υπολοίπου δαπάνης του έργου της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων».
 3. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο.1 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου».
 4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Γηροκομείου θέση ΚΦ 557 του Δήμου Μεγαρέων».
 5. Περί συμμετοχής του Δήμου μας στην διεξαγωγή της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης «Let’s do it Greece 2016» την 17/4/2016.
 6. Έγκριση διενέργειας Συνεδρίου με θέμα: «Προοπτικές Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεγαρέων».

                                                                              

  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρ. Μιχάλαρος: Αίτημα και του ΒΕΠ η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων

Νέο απορριμματοφόρο αποκτά ο Δήμος από το «Πράσινο Ταμείο»

NEM: “Φριχτά παράπονα από τη διαιτησία”

Aleka Stamatiadi