Εκκλησία Σημαντικότερα

Ι. Μονή Αγ. Ιωάννου Μακρυνού: Ευχαριστίες σε όσους συμμετείχαν στη διάσωση της Μονής

Ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Μακρυνού)

 

Ύστερα ἀπό τήν λαίλαπα τῆς φωτιᾶς, πού προσφάτως ἔπληξε τά Γεράνεια ὄρη, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐκφράσωμεν τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην μας πρός τά πρόσωπα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα συμμετεῖχαν παντοιοτρόπως εἰς τήν διάσωσιν τῆς Μονῆς μας καί συμπαρεστάθησαν ἀνιδιοτελῶς εἰς ἡμᾶς κατά τάς δυσχερεστάτας αὐτάς ὥρας.

Ἐν πρώτοις εὐχαριστοῦμεν τόν Σεπτόν Ποιμενάρχην μας κ.κ. Κωνσταντῖνον διά τήν ἄμετρον πνευματικήν στήριξιν καί πατρικήν ἀγάπην του πρός τήν Ἀδελφότητα, καθώς καί τόν Ἅγιον Πρωτοσύγκελλον π. Προκόπιον Γεωργίου διά τήν ἄγρυπνον μέριμνάν του.

Θερμότατες εὐχαριστίες ὀφείλομεν εἰς τόν προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Παρασκευῆς Μεγάρων π. Ἀλέξανδρον Κουργιαλῆ, διότι μέ πνεῦμα αὐταπαρνήσεως συμμετεῖχε αὐτοθυσιαστικῶς εἰς τήν κατάσβεσιν τοῦ πυρός, παραμένων φρουρός εἰς τήν Μονήν ἕως τήν ἐπάνοδον τῆς Ἀδελφότητος.

Ἐπίσης, εὐχαριστοῦμεν ὁλοψύχως τόν Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, τον Υφυπουργό Αστικής Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Γεώργιο Κώτσηρα, τον Γ΄ Ἀντιπρόεδρον τῆς Βουλῆς τὼν Ἑλλήνων κ. Ἀθανάσιον Μπούραν, τόν Περιφερειάρχην Ἀττικῆς κ. Γεώργιον Πατούλην, τόν Ἀντιπεριφερειάρχην Δ. Ἀττικῆς κ. Ἐλευθέριον Κοσμόπουλον, τόν Δήμαρχον Μεγαρέων κ. Γρηγόριον Σταμούλην, τόν Ἀντιδήμαρχον Πολιτικῆς Προστασίας κ. Κων/νον Φυλακτόν, τόν Διοικητήν Α.Τ. Μεγάρων, τόν Διοικητήν Τροχαίας Μεγάρων, τόν Δασάρχην Μεγάρων, καθώς καί ὅλα τά μέλη, πού στελεχώνουν τίς Ὑπηρεσίες αὐτές.

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμεν τόν Διοικητήν τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Μεγάρων, ὅλον τό πυροσβεστικόν σῶμα, τούς ἐθελοντές πυροσβέστες, τούς πιλότους ἀεροσκαφῶν καί ἐλικοπτέρων, οἱ ὁποῖοι μέ τίς συντονιστικές ἐνέργειες, τήν ἐπαγγελματικήν ἑτοιμότητα, τήν εὐσυνειδησίαν, ἀλλά προπάντων μέ τό θυσιαστικόν σθένος τους προστάτευσαν τήν Μονήν μας ἀπό ὁλοσχερῆ καταστροφή.

Εὐχόμεθα ὅπως ὁ Τίμιος Πρόδρομος παρέχη εἰς ὅλους τήν εὐλογίαν καί προστασίαν του.

Ἡ Καθηγουμένη

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Μακρυνοῦ

Μακρίνα Μοναχή

καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δικαιώθηκε ο Βύζας

Εορτασμός της μνήμης των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων

Aleka Stamatiadi

Την Παρασκευή οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών