Πολιτική Σημαντικότερα

Το μνημόνιο για το καλώδιο: Το κείμενο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μεγαρέων & “Αριάδνη Interconnection”

Τον Ιούνιο του 2020 ο Δήμος Μεγαρέων διεκδικούσε 16,5 εκατομμύρια ευρώ αντισταθμιστικά, τον Αύγουστο του 2021 (και ενώ είχαν ξεκινήσει οι εργασίες σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων και στην Νέα Πέραμο) η εταιρεία εκτέλεσης του έργου πρότεινε αντισταθμιστικά 6,5 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα, τον Δεκέμβριο του 2021, με την προσαιγιάλωση του καλωδίου σε πλήρη εξέλιξη ανοιχτά της Πάχης, η διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων εισηγείται μνημόνιο συνεργασίας με την «Αριάδνη Interconnection» όπου γίνεται λόγος για αντισταθμιστικά έργα 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Από 16,5 εκατομμύρια ευρώ αντισταθμιστικά που διεκδικούσε ο Δήμος Μεγαρέων συμφωνεί να δώσει όλες τις άδειες για το έργο με 3 εκατ. ευρώ

Όπως έχει αναφερθεί πολίτες και φορείς της περιοχής, όπως η Πανμεγαρική ένωση και κάτοικοι της Πάχης, αντιδρούν με ασφαλιστικά μέτρα και άλλα νομικά μέσα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους κατά του έργου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις(όπως έρευνες και επιστημονική βιβλιογραφία) για τις επιπτώσεις της διέλευσης του καλωδίου υπερυψηλής τάσης μέσα από κατοικημένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, περί έγκρισης ή μη μνημονίου μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μεγαρέων και της εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων σε τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου.

Στην τηλεδιάσκεψη της οικονομικής επιτροπής η διοίκηση του Δήμου εισηγήθηκε συμφωνία με την «Αριάδνη Interconnection» σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μεγαρέων δεσμεύεται να αποσύρει την προσφυγή κατά της διέλευσης του αγωγού υπερυψηλής τάσης σε σημεία του Δήμου Μεγαρέων και η εταιρία εκτέλεσης του έργου δεσμεύεται για έργα προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Τι αναφέρει η αντιπολίτευση

Ο Σπύρος Νικολάου, μέλος της οικονομικής επιτροπής εκ μέρους του συνδυασμού «Μαζί με όραμα» δήλωσε παρών κατά την ψηφοφορία στην οικονομική επιτροπή, αναφέροντας ότι «για ένα τόσο σοβαρό θέμα και επειδή στην οικονομική επιτροπή, εκπροσωπώ ολόκληρο τον συνδυασμό ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ, και επειδή η ψήφος του κάθε δημοτικού συμβούλου είναι “κατά συνείδηση”, ψήφισα ΠΑΡΩΝ, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα ως δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού μας, να εκφράσουμε την άποψή μας με την ψήφο μας, όταν έρθει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο».

Ο Άγγελος Μακρυγιάννης ψήφισε λευκό, εκφράζοντας την αντίθεσή του κατά της διέλευσης του αγωγού υπερυψηλής τάσης και των αντισταθμιστικών έργων.

Ο Δημήτρης Γεωργακής ήταν απών από την τηλεδιάσκεψη και σε ερώτηση που θέσαμε μας απάντησε ότι το θέμα μνημονίου συνεργασίας με την εταιρεία «Αριάδνη Interconnection» «θα έπρεπε να έρθει σε δημόσια διαβούλευση ή σε γνώση του κοινού μέσω του Τύπου. Είναι απαράδεκτο με την έννοια ότι ο Δήμος δεσμεύεται να αποσύρει την προσφυγή ενώ η ΑΡΙΑΔΝΗ, υπόσχεται να υλοποιήσει κάτι στο μέλλον χωρίς να βάζει καν χρονοδιάγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί με τα 3 εκ που προβλέπει σήμερα να αξίζουν Χ έργα, αύριο μεθαύριο να αξίζουν μικρότερα έργα. Επίσης θα έπρεπε πιστεύω η συμφωνία αυτή να αναφέρει ότι τα έργα θα υποδεικνύονται κατόπιν ευρύτερης συναίνεσης από το δημοτικό συμβούλιο και όχι μόνο από τον δήμαρχο».

Τι αναφέρεται στο κείμενο του μνημονίου μεταξύ Δήμου Μεγαρέων & «Αριάδνης Interconnection»

Αναλυτικότερα, στο κείμενο της συμφωνίας που εισηγήθηκε η διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων και ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων αναφέρεται ότι: «Το παρόν Μνημόνιο Μελλοντικής Συνεργασίας καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Μεγαρέων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Μεγαρέων, δυνάμει της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων και της εταιρείας, με την επωνυμία ‘ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.΄, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και αποτελεί προσύμφωνο που θα εκτελεστεί με σύμφωνο δωρεάς υπό όρους που θα συμφωνήσουν τα μέρη εντός του πλαισίου του παρόντος

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να συνεργασθούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των στόχων τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δημόσιο συμφέρον, καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ώστε να κατασκευασθεί το έργο ‘Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Σ.Ρ. -Αττική – Κρήτη’ (στο εξής ‘το έργο’) και να χρηματοδοτηθούν από την εταιρεία, με την επωνυμία ‘ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.΄ κοινωφελείς δράσεις του Δήμου Μεγαρέων.

Η ισχύς του Μνημονίου τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων οργάνων διοίκησης των συμβαλλομένων μερών.

  1. ΣΤΟΧΟΙ-ΔΡΑΣΕΙΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη:

Aναγνωρίζουν ότι η κατασκευή του έργου θα ωφελήσει την Εθνική Οικονομία, θα πραγματοποιηθεί με όρους δημοσίου συμφέροντος, διαφυλάσσοντας τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Δηλώνουν ότι έχει  τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έχουν εξετασθεί οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Συμφωνούν να συνεργαστούν, με στόχο να υλοποιηθεί το έργο για το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας:

O Δήμος Μεγαρέων, στο πλαίσιο των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του, θα διευκολύνει το έργο και την εξυπηρέτησή του.

Η εταιρεία, με την επωνυμία ‘ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.΄ θα υλοποιήσει επιμελώς τις εργασίες, με φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον διαχείριση, ήτοι, σύμφωνα με τους όρους της περιβαλλοντικής της αδειοδότησης και θα αναλάβει δράσεις αντισταθμιστικού χαρακτήρα.

  1. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

O Δήμος Μεγαρέων αναλαμβάνει, μετά την υπογραφή του παρόντος, να εκδώσει έγκαιρα τις απαιτούμενες άδειες τομής για την πρόοδο των εργασιών της υπόγειας διέλευσης του καλωδιακού συστήματος και να κινήσει τις διαδικασίες παραίτησης από τυχόν ασκηθείσες διοικητικές και δικαστικές προσφυγές για την ακύρωση διοικητικών πράξεων που αφορούν στο έργο.

Η εταιρεία, με την επωνυμία ‘ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.΄, υπό την προϋπόθεση της ανταπόκρισης του Δήμου στις ανάγκες του έργου, με την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει με συνολική δαπάνη 3.000.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, εφόσον απαιτηθεί και καταβληθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κοινωφελείς δράσεις του Δήμου Μεγαρέων, που θα προγραμματισθούν και θα εκτελεστούν, με επιμέλεια του Δήμου Μεγαρέων. Με το ως άνω δε ποσό θα στηριχθούν έργα, υπηρεσίες, μελέτες και προμήθειες που θα επιλέξει και θα προτείνει ο Δήμος Μεγαρέων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ο οποίος και θα έχει την ευελιξία, ως προς το είδος των ωφελημάτων, την ανακατανομή των κονδυλίων και την προτεραιότητα υλοποίησης, εντός του ορίου της παραπάνω δαπάνης. Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακριβούς τήρησης και εκπλήρωσης των απαιτούμενων από την πλευρά του, σύμφωνα με το Νόμο εγκριτικών διαδικασιών τόσο σε ό,τι αφορά στο παρόν μνημόνιο συνεργασίας όσο και στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Μεγαρέων, του αντισυμβαλλόμενου μέρους μη υπέχοντος ευθύνη σε αντίθετη περίπτωση».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σεισμός περίπου 4 ρίχτερ

Ξεκινούν οι εκπτώσεις: Μεγάλες προσφορές στα καταστήματα της περιοχής μας

Οι σημερινές Ειδήσεις σε Τίτλους