Πολιτική

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων

Συνεδριάζει το Συµβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη η οποία θα γίνει µε χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 9η Σεπτεµβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας ∆/ξεως για την προετοιµασία και την υλοποίηση των εκδηλώσεων από πιθανά περιοριστικά µέτρα λόγω COVID -19:
1. Περί ψηφίσµατος Ισότητας.
2. Πρόταση για «Γιορτή ελιάς – ελαιόλαδου» στα Μέγαρα.
3. Πρόταση για «∆ιαδικτυακή οµιλία για την παχυσαρκία»
4. Πρόταση για αναδόµηση και συντήρηση Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως
5. Πρόταση για σηµατοδότηση επί της οδού Αγ. Σοφίας που βρίσκεται στο Συνοικισµό «Μελί» Μεγάρων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παιδικές χαρές με χρηματοδότηση Περιφέρειας

Ανοίγει ο δρόμος για ανάδειξη του Ασπρόπυργου σε κορυφαίο διαμετακομιστικό κέντρο

Οι Νέοι Αντιδήμαρχοι-Η Ανακοίνωση του Γρ. Σταμούλη