Δημοτικό Συμβούλιο Πολιτική Σημαντικότερα

Καλώδιο-ιχθυοκαλλιέργειες-ορκωτός λογιστής στη ΔΗΚΕΔΗΜΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο την Μεγάλη Τρίτη

Πολλά και ανοιχτά τα μέτωπα για την περιοχή μας και κάποια από αυτά θίγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων που  συνεδριάζει την Μ. Τρίτη 27η  Απριλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να ψηφίσουν για την επέκταση και την ίδρυση νέων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, για τις άδειες τομών για την κατασκευή αγωγών –φρεατίων , άδεια κατάληψης οδοστρωμάτων για γεωτεχνικές έρευνες κ.τ.λ.,για το έργο της διέλευσης του αγωγού ηλεκτρικής διασύνδεσης, για τον ορισμό ορκωτού λογιστή, ενώ θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά την ανεξαρτητοποίηση τριών δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης.

 

Αναλυτικότερα τα θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2021 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικον. έτος 2020».
  2. Περί ένταξης του Δήμου Μεγαρέων ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) στις παρεχόμενες υπηρεσίες του οποίου ανήκει το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ).
  3. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στην περιοχή «Κακιά Σκάλα» Δήμου Μεγαρέων του φορέα ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
  4. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο «Πτηνοτροφική Μονάδα Εκτροφής Ωοτόκων Ορνίθων και Αναθρεπτηρίου» στη θέση Άκρες Κουλουρίδια ή Σχινέα Πηγάδι ή Παπά Περιβόλι Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την PEG FARM OE
  5. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επέκταση θαλάσσιας έκτασης στα 90 στρέμματα, με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας λειτουργούσας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στη θέση ¨Κάτω Αλώνι¨ και χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις στη θέση ¨Παλιόκαστρο¨ του Δήμου Μεγαρέων του φορέα ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΙΡΩΝΙΣ Α.Ε.
  6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αδειών τομών για την κατασκευή αγωγών –φρεατίων , άδεια κατάληψης οδοστρωμάτων για γεωτεχνικές έρευνες κ.τ.λ., εντός περιοχής αρμοδιότητας Δήμου Μεγαρέων, για το έργο με τίτλο «Διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της νήσου Κρήτης με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος Αττικής- Κρήτης (Κορακιά)- Ελληνικό τμήμα 3.1033 του PCI Eurasia interconnector, χερσαίο τμήμα Αττικής.
  7. Έγκριση ή μη για την ένταξη του Δήμου Μεγαρέων στο Δίκτυο κλιματικής αλλαγής.

Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γ. Τσίπρας: “Ένας χρόνος κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας”

3η “Μεγάρων Γη” στο Σύνταγμα

Διακήρυξη αρχών του συνδυασμού “Μαζί με όραμα”