Εργασία & Επιχειρηματικότητα

ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση των δράσεων του Έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ »

Α.Σ. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

LOGOPEIRAIKH-DHMIOYRGIA

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και οι εταίροι της, Εμπορικό και

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, η “YOUR

CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.” (Συντονιστής Εταίρος), Κέντρο

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΥΞΙΔΑ, Δήμος Σπετσών, Ένωση Εμπόρων, Βιοτεχνών &

Επαγγελματιών Επαρχίας Αίγινας, Εμπορικός, Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός

Σύλλογος Ύδρας, Γ. ΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ, Εταιρία Έρευνας & Επικοινωνίας – Κέντρο

Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρία, Δήμος Αίγινας),

διοργανώνει ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση των δράσεων του Έργου

« ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ »

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 4:30 μ.μ.

Καραΐσκου 111 – Πειραιάς ( 3ος όροφος )

Στόχος του προγράμματος είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων

απασχόλησης για ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την

ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων.

Πληροφορίες: Τηλ. 210 4170529, 2104174765 ή

στις ιστοσελίδες www.pcci.gr, www.bep.gr

Η Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, εντάσσεται στο πλαίσιο των «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού

Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η  εταιρεία MegaraResins βασικός εταίρος σε καινοτόμο ερευνητικό έργο

Δυναμική παρουσία των ηγετών του ΠΡΟΚΑΤ Ι. Καλλέργη & Σ. Παπαηλία στην έκθεση DOMΟTEC

Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ

Aleka Stamatiadi