Δημοτικό Συμβούλιο Σημαντικότερα

Εξ αναβολής και με τηλεδιάσκεψη απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

Αφού αναβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, μετά από πιέσεις και αποχή της αντιπολίτευσης, που επικαλέσθηκε αδιαφάνεια στη διαδικασία της εξ αποστάσεως συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων, εκδόθηκε η παρακάτω πρόσκληση για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

 

                                                    

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει  με χρήση  της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr)-όπως ορίζει η υπ’ αριθ, 1822/16-03-2020 εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης-,  την  4η  Μαΐου  2020,  ημέρα Δευτέρα  &   ώρα  20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 1. Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2020.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Μεγαρέων για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ)».
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου Μεγαρέων».
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων».
 6. Περί αποδοχής όρων της τροποποιημένης απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων με κωδικό ΟΠΣ 5002274 στο Ε.Π. Αττική 2014-2020
 7. Περί επιβολής τελών χρήσεως υπεδάφους.
 8. Περί απαλλαγής των επιχειρήσεων από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την Π.Ν.Π. την από 20/03/2020.
 9. . Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2020 απόφασηςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης αλλαγής θέσεως βυθιζομένων κάδων»
 10. Περί μίσθωσης αγροτεμαχίου στην θέση Λάκκα Καλογήρου του Δήμου Μεγαρέων.
 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 327/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (που αφορά έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης στη πρόσκληση IΧ με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων»)
 12. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Λευτέρη Ζ. Λαγού ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 4/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 13. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Λευτέρη Ζ. Λαγού ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 14. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Λευτέρη Ζ. Λαγού ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 41/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

                                          

                                                  Ο

                                             Πρόεδρος Δημοτικού  Συμβουλίου

 

 

                                                          Κων/νος Ν. Καράμπελας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ληστεία σε τράπεζα στα Μέγαρα(βίντεο)

Καταργείται ο Δήμαρχος;

Aleka Stamatiadi

Ρομά στη Βαρέα: Προβλήματα επιθετικότητας & καθαριότητας εν μέσω καύσωνα

Aleka Stamatiadi