Σημαντικότερα Υγεία

Σχετικά με το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου

 

Η αξία του εμβολιασμού πέραν της διασφάλισης της υγείας έχει και οικονομικά οφέλη για το Εθνικό σύστημα υγείας,και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που αγωνιζόμαστε κατά του sars-cov-2.

Συγκεκριμένα, το κόστος της πνευμονίας της κοινότητας στη χώρα μας, υπολογίζεται ως εξής.

Παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία μελέτης που εκπονήθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”.1

Σκοπός και Μέθοδος:

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η εκτίμηση του μέσου άμεσου κόστους τόσο για τους εξωτερικούς όσο και για τους νοσηλευθέντες ασθενείς με τη νόσο.

Συλλέχθηκαν δεδομένα από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”, τόσο από εξωτερικούς όσο και από νοσηλευθέντες ασθενείς με πνευμονία κοινότητας.

Η ανάλυση κόστους έγινε υπό την οπτική του τρίτου πληρωτή, επομένως μόνο άμεσα κόστη υπολογίστηκαν.Οι τιμές αναφέρονται στο έτος 2016.

Αποτελέσματα

  • Δείγμα: 249 ασθενείς → 149 νοσηλευθέντες (59,8%) και 100 εξωτερικοί (40,2%) ασθενείς.
  • Νοσηλεία: 91,3% σε κανονική πνευμονολογική κλινική και 8,7% σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
  • Μέση διάρκεια νοσηλείας: 11,35 ημέρες.

 

Ανάλυση κόστους

Συμπέρασμα: Η πνευμονία της κοινότητας ενέχει υψηλό οικονομικό κόστος για το ελληνικό σύστημα υγείας, ιδιαίτερα εξαιτίας του υψηλού κόστους νοσηλείας.

 

 

ΕΛ.Κ.ΠΑΠΑΛΕΥΘΕΡΗΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δ. Γεωργακής: “Ο Δήμος Μεγαρέων βαδίζει ολοταχώς στη χρεοκοπία”

Aleka Stamatiadi

Μέγαρα σε κρίση: Παρουσίαση αρχιτεκτονικών μελετών

Λ. Κοσμόπουλος: “Η ευθύνη είναι δική μου. Η ευκαιρία για όλους μας”