Θέσεις

“Ο νέος προαστιακός Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε για εμάς χωρίς εμάς”

Ο νέος προαστιακός Δυτ. Αττικής είναι ένα έργο που αποφασίστηκε για εμάς χωρίς εμάς.
Χωρίς διαβούλευση και τεκμηρίωση για τις ανάγκες των
πόλεων της Δυτ. Αττικής , χωρίς να λυφθεί υπόψιν η αντίθετη γνώμη των περισσότερων κατοίκων.
Αποφασίστηκε αγνοώντας και παραβλέποντας διαδικασίες και θεσμούς στις οποίες στηρίζεται η Ελληνική Δημοκρατία,
αποδεικνύοντας πως η σημερινή κυβέρνηση για μία ακόμα φορά, αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός έργου συγκυριακά λόγο ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης  προς όφελος συγκεκριμένων οικονομικών κύκλων και όχι προς όφελος των πόλεων και των πολιτών.
Τα έργα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλη την κοινωνία ως μία συλλογική δύναμη αλλαγής των καθημερινών μας πρακτικών, σε αυτό θα επιμένουμε
Ιδεολογικά και Αξιακά ως Δημοκρατική Παράταξη, το δόγμα « Αποφασιζουμε και διατάζουμε»εκπροσώπων φορέων και υπηρεσιών της πολιτείας μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, για αυτούς τους λόγους ο επανασχεδιασμός του έργου με δημόσια διαβούλευση, κρίνεται απαραίτητος .
Ακαμιωτάκη Μαργαρίτα 
Συντονίστρια Δ.Ο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με μόχθο και σχεδιασμό τα καλά αποτελέσματα

Πώς θα αντιμετωπίσει ο Δήμος Μεγαρέων την ενεργειακή του “φτώχεια”

“Η χειρότερη μόλυνση του καλωδίου της Πάχης απώλεια της αυτονομίας”