Εργασία & Επιχειρηματικότητα Σημαντικότερα

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με την στήριξη πόρων ΕΣΠΑ καλύπτουν όσα επιζητά η επιχειρηματικότητα

 

Guarantee Fund ESIF: Εργαλείο παροχής ρευστότητας

προς τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, την διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σχεδιάζεται να χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με την τήρηση των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013. Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023.

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr και κατόπιν στις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ),  ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ευδοκία(Βίκυ) Μαυρομμάτη, Business Consultant: «Κάθε εργαλείο για την ενίσχυση της οικονομίας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, είναι κρίσιμο και απαραίτητο, αρκεί να είναι και ευέλικτο και να λαμβάνει υπόψη τα νέα  «οικονομικά χαρακτηριστικά» της covid19 – επιχειρηματικότητας»

 

Για το νέο αυτό εργαλείο παροχής ρευστότητας με εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων με προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μας μίλησε η Ευδοκία(Βίκυ) Μαυρομμάτη, Business Consultant.

«Μετά από ένα χρόνο Covid 19 , οι συνέπειες που προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία, είναι εδώ. Η απώλεια εισοδημάτων είναι σημαντική κα το πλήγμα που έχει δημιουργήσει  στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαντικό. Η ανάγκη για κεφάλαιο κίνησης και ενέσεις ρευστότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων.

Πριν λίγα εικοσιτετράωρα, ενεργοποιήθηκε ένα νέο εργαλείο που  δίνει στις επιχειρήσεις  το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, την διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).

 

Ένα επιπλέον δηλαδή  χρηματοδοτικό εργαλείο παροχής ρευστότητας προς τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αφενός τις συνέπειες τις πανδημίας και δίνοντάς τους αφετέρου τη δυνατότητα για μια δυναμική επανεκκίνηση.

Το Πρόγραμμα αφορά σε χορήγηση δανείων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκούς όρους.

Συγκεκριμένα, η παρούσα χρηματοοικονομική συναλλαγή υποστηρίζεται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Προγράμματος, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕ) ESIF ERDF Greece Guarantee Fund ‘’EEGGF’’, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σχεδιάζεται να χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με την τήρηση των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Επί της ουσίας, είναι ένα πρόγραμμα εγγυήσεων όπου με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις  31.12.2023.

Οι επιχειρήσεις αυτή τη χρονική στιγμή είναι αντιμέτωπες με σημαντικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, όχι για να ξεπεράσουν την κρίση αλλά για να κάνουν τα πρώτα βήματα της επανεκκίνησης. Κάθε εργαλείο για την ενίσχυση της οικονομίας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, είναι κρίσιμο και απαραίτητο, αρκεί να είναι και ευέλικτο και να λαμβάνει υπόψη τα νέα  «οικονομικά χαρακτηριστικά» της covid19 – επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το νέο εργαλείο, η τήρηση των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013 αποτελεί μεν  ένα μειονέκτημα,  αντιμετωπίσιμο δε,  αρκεί οι εξασφαλίσεις που θα ζητήσουν  τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις επιχειρήσεις να μην είναι απαγορευτικές.

Όλα δείχνουν πως αυτά τα  νέα εργαλεία περιλαμβάνουν το μείγμα που θα καλύψει όσα η επιχειρηματικότητα επιζητά ώστε όχι μόνο να ξεπεράσει την κρίση αλλά  η κρίση να μετατραπεί σε ευκαιρία ανάπτυξης».

 

 

#cohesionGR

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

“Αδέσποτος Παλμός”: Εκδήλωση για τα κατοικίδια & τα αδέσποτα ζώα

Βοήθεια στους Πυροπαθείς από την Εκκλησία της Ελλάδος

Σύσκεψη εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής με τον Δήμαρχο Μεγαρέων