Θέσεις

Μεγάρων γη: από έκθεση προβολής, έκθεση κενό γράμμα

Με καμία διάθεση μηδενισμού της προσπάθειας αλλά με πρόθεση πρότασης σε σοβαρό επίπεδο επιθυμώ να διατυπώσω τους  λόγους γιατί αντικειμενικά η Μεγάρων Γη αποτελεί κενό γράμμα και περισσότερο μέσο προβολής της εκάστοτε δημοτικής αρχής και όχι της πόλης και των εκθετών που συμμετέχουν. Ως σημαντική πρωτοβουλία και ίσως ο μοναδικός μεγάλος αντίστοιχος θεσμός στην πόλη μας καθώς εκλείπουν θεσμοί πολιτιστικοί με βαρύτητα και ουσία, η έκθεση αγκαλιάστηκε από πλήθος κόσμου και με την πάροδο των ετών απέκτησε μια σχετική βαρύτητα στα πράγματα της πόλης. Πλην όμως ο τρόπος που διοργανώνεται την καθιστά κενό γράμμα. Αυτό συμβαίνει για καθαρά τεχνοκρατικούς λόγους και όχι από πολιτική ή άλλη σκοπιά. Εξηγώντας τον προβληματισμό αυτό, αυτός βασίζεται στις εξής παρατηρήσεις:

1)Παντελής έλλειψη στρατηγικής εξωστρέφειας. Κανένα σοβαρό και με συγκεκριμένη στόχευση σχέδιο marketing έτσι ώστε να επικοινωνηθεί η έκθεση εκτός των στενών ορίων του Δήμου και των γύρω περιοχών.

2)Έλλειψη ταυτότητας. Η έκθεση αποτελείται από ένα συνονθύλευμα εκθετών χωρίς θεματική στρατηγική. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αδυναμία προσέλκυσης επισκεπτών εκτός περιοχής καθώς δεν μπορεί να οριοθετηθεί ο χαρακτήρας της έκθεσης και άρα ο λόγος επίσκεψης κάποιου ενδιαφερόμενου.

3)Λανθασμένη χωροθέτηση. Ο τόπος εγκατάστασης της έκθεσης δεν ενδείκνυται για σοβαρή προβολή  οποιουδήποτε εκθέματος, καθώς είναι ένας ανοικτός χώρος χωρίς  δυνατότητα οργανωμένης τοποθέτησης των περιπτέρων με τρόπο τέτοιο που θα καθοδηγούν τον επισκέπτη σταδιακά. Ταυτόχρονα είναι η προσβασιμότητα του δεν αξιοποιεί το πιο δυναμικό και χαμηλού κόστους μέσο μαζικής μεταφοράς, που είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος.

4)Έλλειψη κατηρτισμένου προσωπικού ή εξειδικευμένων συνεργατών. Παρά τις άριστες προθέσεις των εμπλεκόμενων μελών, δεν συμμετέχει στην οργάνωση της έκθεσης κανένας φορέας ή στέλεχος με γνώσεις περί της οργάνωσης εκθέσεων, ή της διοίκησης, ή του marketing. Τα σύγχρονα δεδομένα απαιτούν εξειδίκευση για να υπάρχει επιτυχές άνοιγμα προς τις αγορές – στόχους.

5)Έλλειψη σχεδίου και μηχανισμών αξιολόγησης της πορείας της έκθεσης. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα έπρεπε να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία(πχ ερωτηματολόγια), προκειμένου να αντλείται η πληροφορία για την πορεία της έκθεσης τόσο από την μεριά των εκθετών (επισκεψιμότητα στο περίπτερό τους, συναλλαγές με το κοινό), όσο και από την μεριά των επισκεπτών (αριθμός τους, καταγραφή απόψεων για την εμπειρία της επίσκεψης). Η πληροφόρηση που θα συλλέγεται θα αποτελεί τη βάση για τη διαρκή βελτίωση της έκθεσης από άποψη οργάνωσης και αποτελέσματος.

Τα παραπάνω αποτελούν βασικές ελλείψεις που δεν επιτρέπουν στην έκθεση να φέρει τα αποτελέσματα που επιδιώκει τόσο στην πόλη, όσο και στους εκθέτες που συμμετέχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα έξι χρόνια της έκθεσης δεν γνωρίζουμε πόσοι ξένοι επισκέπτες προσήλθαν σ’ αυτή και πόσο ωφέλησε τις πωλήσεις των εκθετών η προβολή τους μέσω αυτής. Μόνο εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν οι οποίες δεν βοηθούν στο τελικό αποτέλεσμα.

Δημήτρης Ι. Γεωργακής
Οικονομολόγος, ΜΒΑ
georgakis_dimitris

[clear]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποια είναι τα δείγματα συνέχειας του ελληνικού κόσμου και πολιτισμού στην Τουρκοκρατία;

Aleka Stamatiadi

Πωλείται αμαχητί

Τα μπάζα από το σκάψιμο των δρόμων να μας πούνε πού τα αδειάζουν