Πολιτική Σημαντικότερα

Αδικία & στρεβλώσεις στις αντικειμενικές αξίες στα Μέγαρα

Ανάγκη για αναπροσαρμογή στις εκτός σχεδίου και αγροτικές εκτάσεις

Μείωση ζητά από το Υπουργείο το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

Υπέρογκες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες στις ιδιοκτησίες στα Μέγαρα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την αγορά που πλήττεται από τις πληθωριστικές τάξεις της οικονομίας. Το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων έπειτα από ερώτημα του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των αντικειμενικών αξιών στα όρια του Δήμου Μεγαρέων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι αποφάσισαν ομόφωνα να εισηγηθούν μείωση των αντικειμενικών αξιών προς το υπουργείο, τονίζοντας την ανάγκη να μειωθούν και στα εκτός σχεδίου ακίνητα.

Αναλυτικότερα, στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Ιερόθεος Πολυχρόνης ανέφερε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί Αναπροσαρμογής των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρ. 41 του ν. 1249/82 και καθορισμού τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα, αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία και οι δήμοι δύνανται από τις 10.12.2022 έως και τις 20.1.2023 να υποβάλουν γνώμη για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Οι τιμές ζώνης της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαρέων σημείωσαν σημαντική αύξηση.

Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι οι αυξήσεις, σε ορισμένες περιοχές, ανέρχονται στο 58,82% (Πάχη Μεγάρων, Α’ Ζώνη), στο 57,14% (επίσης Πάχη Μεγάρων), στο 47,37% (Νέα Πέραμος, Α’ Ζώνη), στο 44,44% (Νέα Πέραμος, Γ’ Ζώνη) στο 50,00% (Νέα Πέραμος, Ε’ Ζώνη και Νέα Πέραμος ΣΤ1 Ζώνη), στο 37,50% (Κινέττα, Δ’ και Ε’ Ζώνη), στο 31,82% (Κινέττα Α1 Ζώνη), στο 30,77% (Νέο Μελί, Α’ Ζώνη), στο 33.33% (Μέγαρα Β’ Ζώνη).

Η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών από την 1η Ιανουαρίου 2022 προκάλεσε αδικίες και στρεβλώσεις και, συνακόλουθα, μεγάλες επιβαρύνσεις, ως προς τις αντίστοιχες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις, (φόρος μεταβίβασης ακινήτων, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, έξοδα μεταγραφής συμβολαίων, πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων κ.α.).

Άλλωστε, οι κλυδωνισμοί και οι ανακατατάξεις που επέφερε η ως άνω αύξηση αποτυπώνονται και στα συμβόλαια που έχουν συνταχθεί εντός του έτους 2022, από τα οποία προκύπτει αβίαστα ότι η εμπορική αξία των ακινήτων είναι πολύ χαμηλότερη από την αντικειμενική αξία. Ενδεικτικά, σε πώληση κάθετης ιδιοκτησίας στην περιοχή Λιούφτη Κινέττας, αντικειμενικής αξίας 159.489,74 ευρώ, η εμπορική ανέρχεται στα 90.000,00 ευρώ, σε πώληση αστικού ακινήτου στην περιοχή Λουτρόπυργος Νέας Περάμου, η αντικειμενική αξία ανέρχεται στα 66.878,46 ευρώ και η εμπορική στα 25.000,00 ευρώ, σε πώληση οικοπέδου στην περιοχή Σάκκου Λάκκα του Δήμου Μεγαρέων, η αντικειμενική αξία ανέρχεται στα 124.048,31 ευρώ και η εμπορική στα 60.000,00 ευρώ. Είναι πρόδηλο ότι οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες είναι πολύ υψηλότερες από το μέσο όρο της αγοραίας τιμής κάθε ζώνης. Επιπροσθέτως, οι μεταβιβάσεις των ακινήτων, όπως μας πληροφόρησαν σχετικά οι συμβολαιογράφοι της περιοχής και το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, έχουν μειωθεί σημαντικά, εξαιτίας του ανωτέρω αυξημένου κόστους. Στο Υποθηκοφυλακείο Μεγάρων το έτος 2019 καταχωρήθηκαν 2.200 πράξεις και το έτος 2022 και με τις νέες αντικειμενικές αξίες καταχωρήθηκαν 1.589 πράξεις. Είχαμε δηλαδή μια πολύ σημαντική μείωση της τάξεως του 30%.

Η δεινή κατάσταση της εθνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασμό με τη συγκυρία της πανδημίας, αλλά και τις πολλαπλές ανατροπές που επέφεραν οι φυσικές καταστροφές την τελευταία πενταετία στον Δήμο Μεγαρέων, ο οποίος έως και σήμερα ευρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, επιτάσσουν την μείωση των αντικειμενικών αξιών, σε επίπεδα τιμών προ της υπ’ αριθ. 5773ΕΞ2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2375).

Βάσει των παραπάνω ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ιερόθεος εισηγήθηκε «μείωση των τιμών των αντικειμενικών αξιών σε όλες τις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαρέων και δη στις τιμές ζώνης, ώστε οι τιμές να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα που βρίσκονταν, πριν την αύξηση και να αποτυπώνουν υγιώς την πραγματικότητα στην αγορά, με πρωταρχικό μέλημα τη λειτουργία της τελευταίας σε συνθήκες ομαλότητας και τη διασφάλιση του δικαιώματος ατομικής ιδιοκτησίας και λοιπών θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη».

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης τόνισε ότι η αύξηση «προέκυψε μετά την έγκριση του ΓΠΣ που δεν αφορά μόνο τον Δήμο Μεγαρέων, αλλά γενικότερα εκτοξεύθηκαν οι τιμές. Όταν το εντοπίσαμε είχαμε επαφές. Εμείς ζητάμε να είναι όπως πριν την έγκριση του ΓΠΣ ίσως και λίγο πιο κάτω».

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος Ιερόθεος Πολυχρόνης σημείωσε ότι «Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι μη ρεαλιστικές οι αυξήσεις, τα συμβόλαια έχουν τεράστιες αποκλίσεις. Οι πραγματικές τιμές είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τις τιμές αντικειμενικών αξιών, πόση αδικία επιφέρει αυτό. Το 2022 με την εφαρμογή νέων αντικειμενικών πτώση ακόμα και πράξεων συμβολαίων γύρω στο 30%. Έχουμε και φυσικές καταστροφές που δεν δικαιολογούν αυτή την αύξηση. Ζητάμε να επανέλθουν οι τιμές στις προ ‘21 τιμές. Υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονομία από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού».

Και ο Γιώργος Μπερδελής τόνισε ότι το οικονομικό πλήγμα είναι μεγάλο.

Ο Άγγελος Μακρυγιάννης ρώτησε για το πότε ζητήθηκε από το υπουργείο η γνώμη του δήμου, και γιατί δεν συνεργάστηκε η δημοτική αρχή με επαγγελματίες και ανθρώπους της αγοράς όπως συμβολαιογράφους.

Ο Κωνσταντίνος Φυλακτός ανέφερε ότι «πρέπει να επικεντρωθούμε στα εκτός σχεδίου κάθε λίγα χρόνια κάνουμε αποδοχές κληρονομιάς και στις αγοραπωλησίες το 80% είναι εκτός σχεδίου και αγροτικές περιοχές που έχουν πάει από 3.5 ευρώ στα 13.5 το μέτρο».

«Πότε ήρθε το έγγραφο και τι πράξατε συγκεκριμένα για τα εκτός σχεδίου που βογκά ο κόσμος» ρώτησε ο Γ. Στρατούρης.  Σχετικά με το τι προβλέπεται για τις αντικειμενικές και τα έσοδα του δήμου από αυτό ανέφερε στη συζήτηση ο Σπύρος Νικολάου τονίζοντας «να ζητήσουμε και τιμές προ των φυσικών καταστροφών».

«Το θέμα το διαπιστώσαμε αμέσως μετά την έγκριση του ΓΠΣ» τόνισε ο Γρ. Σταμούλης.

Ο Γιώργος Κουμπέτσος αναφέρθηκε επίσης στο θέμα των εκτός σχεδίου ιδιοκτησιών: «Πρέπει στη διαβούλευση στα νομοσχέδια να μας ανοίξουν τα εκτός σχεδίου είναι λανθασμένο, είναι άδικο, θα πρέπει να ανοίξουμε θέμα και για τα εκτός σχεδίου. Θα παρακαλούσα να συμπεριλάβει και τη βιομηχανική και την εκτός σχεδίου περιοχή. Να προχωρήσει η τροποποίηση του σχεδίου πόλης». Είναι δρομολογημένα, απάντησε ο Γρ. Σταμούλης.

Στην τοποθέτησή του, ο Γιώργος Μπερδελής ανέφερε «όλοι θα συμφωνήσουμε με την εισήγηση της διοίκησης διαβάζοντας την εισήγηση της ημερήσιας διάταξης προφανώς ένας καταλαβαίνει ότι είναι και εντός και εκτός. Δυστυχώς το υπουργείο στον νόμο που θέλει να περάσει μιλάει για εντός σχεδίου. Είναι πολύ σημαντική η μείωση των αντικειμενικών στα εκτός σχεδίου. Ποια είναι η αγορά εντός και εκτός σχεδίου: έχουμε κατάργηση παρεκκλίσεων στα εκτός σχεδίου είχαμε μια μακροχρόνια οικονομική κρίση, είχαμε φυσικές καταστροφές και μείωση συντελεστών δόμησης στα εκτός σχεδίου που είναι αξία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μείωσαν τις πραγματικές τιμές της αγοράς και εντός και εκτός σχεδίου».

Και ο Άγγελος Μακρυγιάννης  επέμεινε στο θέμα των εκτός σχεδίου ιδιοκτησιών : «Αναλογιστείτε το τι θα συμβεί σε μια μέση μεγαρική οικογένεια μέσω ΕΝΦΙΑ, αποδοχής κληρονομιάς, κλπ, θα υπάρχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Να πείσουν την κυβέρνηση να μην αυξηθούν οι τιμές στα επίπεδα που θέλει το υπουργείο Οικονομικών να βάλει».

«Η διοίκηση πρέπει να άλλαξε οπωσδήποτε, είπε ο Γιώργος Στρατούρης. Δεν περίμενα να ακούσω ο δήμαρχος να λέει πάλι αέρα θα έχουν η αντίληψη που έχει από τα πολλά χρόνια στην εξουσία. Μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερώσει για το ΓΠΣ ενώ θα έπρεπε να είχε συγκαλέσει με αρμόδιους φορείς επιτροπές για προτάσεις».

Ο Παναγιώτης Μαργέτης ανέφερε ότι «η εμπορική αξία έχει μειωθεί και η καταστροφή για την κατάντια αυτού του τόπου είναι η διοίκηση Σταμούλη και όχι οι φυσικές καταστροφές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την βιομηχανική ζώνη».

Ο Δημήτρης Δάλλας και ως δημοτικός σύμβουλος και ως παραγωγός επεσήμανε ότι «Η αντικειμενική έχει πάει πάνω από 13 ευρώ. Πλήρωσα μεγαλύτερο φόρο από την αξία του αγροτεμάχιο. Πρέπει να βάλουμε σε εγρήγορση τους εκπροσώπους της περιοχής για να κάνουμε κάτι για τις αντικειμενικές εκτός σχεδίου. Η μεγαλύτερη μερίδα είναι ιδιοκτησία αγροτών έχουμε πάθει πατατράκ και με την αύξηση των αντικειμενικών. Κάντε κάτι με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης». Επί της ψηφοφορίας, η εισήγηση της διοίκησης εγκρίθηκε ομόφωνα, με παρατηρήσεις για να προστεθεί και να μπουν σε διαπραγμάτευση και τα εκτός σχεδίου ακίνητα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eπτά νεκροί, 8 τραυματίες και αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

Aleka Stamatiadi

Συνάντηση γνωριμίας στον ΣΥΡΙΖΑ Μεγάρων

Lockdown: Πόση ψυχική αντοχή έχω ακόμη;