Κοινωνία Σημαντικότερα

Τελευταία παράταση ρύθμισης οφειλών στο Δήμο Μεγαρέων

Ο Δήμος Μεγαρέων, έχοντας υπόψη τις “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας”, που θεσμοθετήθηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. Φύλλου 145/ 30 Σεπτεμβρίου 2019, ενημερώνει τους πολίτες ότι έχουν τη δυνατότητα της τελευταίας ρύθμισης των οφειλών τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δήμο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με τα παραπάνω Οφειλές προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (ΔΕΥΑΜ), που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29 Νοεμβρίου 2019 μπορούν ύστερα από αίτηση των οφειλετών προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ή της ΔΕΥΑΜ, Ρυθμίζονται και είναι δυνατόν να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τελών.

– Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Πληροφορίες στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ. 22960 81909.

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

“Πρόκριμα για ορυχείο στα Μέγαρα”

Aleka Stamatiadi

Η  εταιρεία MegaraResins βασικός εταίρος σε καινοτόμο ερευνητικό έργο

Και επίσημα οι αλλαγές στη Διοίκηση του Δήμου