Δημοτικό Συμβούλιο Σημαντικότερα

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιεί τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) -όπως ορίζει η υπ’ αριθ, 1822/16-03-2020 εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης-,
την 8η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Χαροκόπου Αγγελικής ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
2. Ορισμός κοινής επιτροπής παρακολούθησης του έργου «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Ν. Περάμου»
3. Εγκριση της υπ’ αριθ. 20/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής περί έγκρισης του Κανονισμού Ποιότητας Ζωής και Προστασία Περιβάλλοντος
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 191/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
περί επιβολής κυρώσεων του Κανονισμού Ποιότητας Ζωής και Προστασίας Περιβάλλοντος
5. Περί έγκρισης σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας των Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ
6. Αποδοχή παραίτησης Δ.Σ/λου Γ.Στρατούρη από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

13033: Πώς θα λαμβάνεται η άδεια κυκλοφορίας από το κινητό μέσω δωρεάν sms

Γ. Μπερδελής: Όλοι μαζί δείξαμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος

Προσοχή: υποχώρηση οδοστρώματος στο Καλκάνι Αλεποχωρίου