Κοινωνία

Σύλλογος Περαμίων Κυζικηνών: Τακτική Γενική Συνέλευση

                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου ΠΕΡΑΜΙΩΝ ΚΥΖΙΚΗΝΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του, κατά την συνεδρίαση της 13-11-2022, αποφάσισε την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, με πρόσκληση, την Κυριακή έντεκα (11) Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10 π.μ., στην έδρα του στο Παλαιό Ελαιοτριβείο Νικ. Πέτκα (28ης Οκτωβρίου 368) , με τα παρακάτω θέματα:

 Θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

– Οικονομικός Απολογισμός περιόδου διαχείρισης απερχομένου Δ.Σ.

– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

– Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου

– Προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών για την περίοδο 2019-2022. 

 -Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 – Διενέργεια Αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. κα Ε.Ε.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες έχουν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που καλύπτουν τις οριζόμενες από το καταστατικό προυποθέσεις (άρθρα 4, 5 κεφάλαιο υποχρεώσεις παρ. 1,2 και 3 και άρθρο 18).Διευκρινίζεται ότι : α) οι υποψηφιότητες θα πρέπει να γίνουν με έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων, στα γραφεία του Συλλόγου, μέχρι το αργότερο την Πέμπτη  01-12-2022 και μέχρι ώρα 20.00.  β) Εισπράξεις για την τακτοποίηση των ετησίων συνδρομών των μελών θα γίνουν μέχρι την Πέμπτη 01-12-2022 και ώρα 20.00, προκειμένου στην συνέχεια να διενεργηθεί ο έλεγχος της Εξελεγκτικής Επιτροπής και γ) Δεν επιτρέπεται τα μέλη να ψηφίσουν με αντιπρόσωπο (αρ. 18 καταστατικού).

Περαιτέρω, προς ενημέρωση όλων των μελών, η ετήσια συνδρομή παραμένει στα 10 ευρώ ετησίως  και η καταβολή τους είναι υποχρεωτική και μάλιστα το αργότερο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και με στόχο τον μη αποκλεισμό κανενός από την συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες , παρέχεται η ευχέρεια στα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους πέραν της διετίας, να εξοφλήσουν ολοσχερώς τις υποχρεώσεις τους από την ημερομηνία της τελευταίας τους καταβολής, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες, ή να επανεγγραφούν ως νέα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού με δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες εφόσον εγγράφηκαν ένα έτος πριν την διεξαγωγή τους (αρθρο 19). Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την άνω ημερομηνία (11-12-2022), η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή 18-12-2022  κατά την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, άνευ προσκλήσεως των μελών. Η ίδια πρόσκληση, πέραν της προώθησης της προς τα μέλη, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην σελίδα του Συλλόγου στο facebook και θα δημοσιευτεί αυτούσια  στον τοπικό τύπο.

Με τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλοπή αυτοκινήτου στο πάρκινγκ του σταθμού Μεγάρων

Aleka Stamatiadi

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων

Τον “σάπισαν” στο ξύλο & ο κόσμος κοίταζε