Κοινωνία Σημαντικότερα

Ρυθμίζονται τα χρέη προς το  Δήμο με πολλές διευκολύνσεις για τους οφειλέτες

 

 

Οι οφειλέτες του Δήμου Μεγαρέων μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους από οποιαδήποτε αιτία με πολλές διευκολύνσεις ακόμη και σε εκατό (100) δόσεις και με απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων.

Συγκεκριμένα:

  • Αν εξοφληθούν ΕΦΑΠΑΞ, απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 100 %.
  • Αν εξοφληθούν σε δύο έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %.
  • Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70 %.
  • Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60 %.
  • Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50 %.

Σύμφωνα με το Νόμο, οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλήν της τελευταίας, που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

 

Κάθε δόση πλήν της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

 

Πρόκειται για ένα μέτρο που σίγουρα ανακουφίζει τους οφειλέτες και καλό θα είναι όσοι χρωστούν στο Δήμο να σπεύσουν μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017 να μπουν σε αυτές τις ρυθμίσεις επωφελούμενοι έτσι όλων των ευεργετικών όρων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

“Εγώ η Λένγκω” στο Ανοιχτό Θέατρο στα Πευκάκια

Aleka Stamatiadi

Συγκέντρωση του υποψήφιου βουλευτή Γιώργου Κώτσηρα στα Μέγαρα

Απεργία με το πρώτο κουδούνι προκήρυξαν οι δάσκαλοι