Πολιτική Σημαντικότερα

Πώς αφορά τη Δυτική Αττική το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

 

Απαντούν οι βουλευτές Δυτ. Αττικής Θ. Μπούρας, Ε. Λιάκος, Γ. Κώτσηρας, Γ. Τσίπρας

 

Ψηφίστηκε εν μέσω αντιπαραθέσεων και αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και περιβαλλοντικές οργανώσεις, το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την εναρμόνισή της με το κοινοτικό δίκαιο, την Τρίτη 5 Μαΐου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε την κατάθεση 24 νομοτεχνικών βελτιώσεων που, όπως ανέφερε, «αφορούν κυρίως την ενέργεια αλλά και το περιβάλλον και λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής». Παράλληλα, υπεραμύνθηκε των διατάξεων για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις τονίζοντας ότι «στόχος είναι να  μειωθεί ο χρόνος από τα 8 χρόνια που χρειάζονται σήμερα για να εκδοθούν στις 150 μέρες».

 

ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

 Από την πλευρά τους, δεκάδες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας, ανάμεσά τους η WWF, αντέδρασαν με μαζικά διαδικτυακά ψηφίσματα.

Το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο είναι ογκώδες, με μεγάλο εύρος ρυθμίσεων. Προβλέπει μεταξύ άλλων αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για περιοχές Natura, μείωση του χρόνου περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων , Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τα αιτήματα αδειοδότησης.  Επίσης ενεργοποιείται ο θεσμός των ιδιωτών πιστοποιημένων αξιολογητών, επεκτείνεται η ισχύς της περιβαλλοντικής άδειας από 10 στα 15 χρόνια.  Προβλέπεται η έκδοση ενιαίας άδειας με ενσωματωμένους περιβαλλοντικούς όρους μετά τη δημιουργία της κατάλληλης τεχνικής υποδομής και καταργείται η άδεια παραγωγής για τις ΑΠΕ και αντικαθίσταται από Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά από αυτοποιημένη διαδικασία ελέγχου. Προβλέπεται ότι οι αιτήσεις για την έκδοση βεβαιώσεων θα υποβάλλονται 3 φορές το χρόνο και οι βεβαιώσεις θα ισχύουν για 25 χρόνια με την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής θα προχωρά σε επενδύσεις. Επεκτείνεται το έργο Διασύνδεσης Ελλάδας Ιταλίας με τον αγωγό φυσικού αερίου IGI Poseidon ώστε να περιλαμβάνει την διασύνδεση με τον αγωγό EastMed.

Προβλέπεται ακόμα περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και ρυθμίσεις για την περαιτέρω υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ψηφίστηκαν χθες με τροπολογίες που ενσωματώθηκαν στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο. Διευκολύνεται η ταχύτερη υλοποίηση νέων σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που έχουν επιλεγεί μέσω συμμετοχής στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα ώριμα έργα.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε περιοχές προστασίας της φύσης Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ)

  1. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών. Ακόμα, προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων  και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων και απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά.

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ;

Η περιοχή της Δυτικής Αττικής, περιβαλλοντικά επιβαρυμένη με βιομηχανία και πρόσφατα «τραυματισμένη» από καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, φαίνεται να είναι αρκετά ευάλωτη.

Δεδομένου ότι έχουν γίνει πρόσφατα συζητήσεις περί ορυχείων βωξίτη στη Μεγαρίδα και, επιπλέον, επίκειται η διέλευση του αγωγού υπερυψηλής τάσης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ζητήσαμε τις θέσεις των βουλευτών της Δυτικής Αττικής, όσον αφορά ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να αφορούν την περιοχή μας, με την ισχύ του νέου περιβαλλοντικού νόμου.

 

Θ. Μπούρας: «Συμφιλίωση της ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος, στη λογική της μετάβασης της Ελλάδας σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης»

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας,  σε δηλώσεις του στην Ε, τονίζει τη «μεγάλη σημασία του νομοσχεδίου, το οποίο αφενός προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, προσελκύοντας τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και απλοποιώντας την περιβαλλοντική αδειοδότηση και αφετέρου αποτελεί μία περιβαλλοντική πολιτική φιλική προς το περιβάλλον».

«Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει στρεβλώσεις και γκρίζες ζώνες, αναφέρει ο Θ. Μπούρας, που υπήρχαν στα περιβαλλοντικά ζητήματα, θέτει συγκεκριμένους κανόνες και δημιουργεί δομές, στις οποίες συμμετέχουν τόσο η Περιφέρεια, όσο και ο Α΄ βαθμός της Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου επικεντρώνεται στο ζήτημα έκδοσης, ανανέωσης, επικαιροποίησης, και μείωσης διαδικαστικών βαρών, στο θέμα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, το οποίο σήμερα μπορεί να διαρκέσει από 6 έως 8 χρόνια και απλοποιείται και στην αδειοδότηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επίσης, επιλύεται το ζήτημα της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και εκσυγχρονίζεται η ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία προσβλέποντας σε μία πιο ευρωπαϊκή κατεύθυνση, με το τέλος της πλαστικής σακούλας, τη διαχείριση των μπάζων, τη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Το σχέδιο νόμου δεν αλλάζει τις χρήσεις γης σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά το πλαίσιο και τις κατηγορίες χρήσεων γης και τίθενται επιπλέον απαγορεύσεις χρήσεων ανάλογα με το προστατευταίο αντικείμενο. Τέλος, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα συνεχίσει να έχει πάντα τον τελικό λόγο για το αν μια επένδυση μπορεί να προχωρήσει και πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις 170.000 αιτήσεις ενστάσεων επί των δασικών χαρτών, των οποίων η εξέταση θα απαιτούσε 27 χρόνια, καθώς και στο 1 εκατομμύριο στρέμματα αγροτικών εκτάσεων, που είχαν τίτλους από την εποχή του Ελ. Βενιζέλου («προσφυγικά»), τα οποία καλλιεργούνταν προ πολέμου και λάμβαναν επιδοτήσεις από την ΕΕ με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ακόμη σημείο του νομοσχεδίου αφορά τις αστοχίες του Ν.4447/16 του ΣΥΡΙΖΑ, που αναιρεί την ιεραρχία των επιπέδων (υπερκείμενο, υποκείμενο) και τις οποίες επιχειρεί να

αποκαταστήσει. Το νομοσχέδιο ακόμη απαντά στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ και υπενθυμίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τελευταίος που πρέπει να μιλά για τις περιοχές Natura2000, καθώς επί των ημερών του, το Προεδρικό Διάταγμα του Κυπαρισσιακού Κόλπου, επιτρέπει σε προστατευόμενη περιοχή τον αγροτουρισμό, την εστίαση, τη δόμηση, τη γεωργία και τη μεταποίηση.

Ακόμη, αναδείχτηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός κεντρικού συντονιστικού φορέα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, κάτι που αιτούνται και οι υπάρχοντες φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Τέλος, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων τη μεγάλη σημασία του νομοσχεδίου, το οποίο συμφιλιώνει την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, στη λογική της μετάβασης της Ελλάδας σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, γεγονός που έκανε τους Ευρωπαίους Ηγέτες να χαρακτηρίσουν τον κ. Μητσοτάκη « πράσινο» Πρωθυπουργό».

 

Ε. Λιάκος: «Σηκώνοντας επιτέλους το «πράσινο» χαλί»

Σχετικά με τον νέο περιβαλλοντικό νόμο, ο βουλευτής ΝΔ Δυτ. Αττικής Ευάγγελος Λιάκος μας είπε ότι:  «Ήταν αρκετές, δυστυχώς, οι φορές που η πολιτεία στα θέματα περιβάλλοντος δεν υπήρξε αρκετά ευαισθητοποιημένη, ευέλικτη και αποφασιστική. Ως εκ τούτου, υπήρξε για καιρό ανάξια των προσδοκιών τόσο των πολιτών όσο και των ειδικών επιστημόνων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτούν αστοχίες και ολιγωρίες που πρόθυμα σπρώχνονταν κάτω από το χαλί, το «πράσινο» χαλί».

«Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος έρχεται αφενός να επιλύσει όλα τα προβλήματα που είχαν συγκεντρωθεί για δεκαετίες και αφετέρου να καθιερώσει μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να αποτραπεί δια παντός το πισωγύρισμα, προσθέτει.

Άλλωστε, η παρούσα κυβέρνηση έχει αποδείξει πως δεν τρομάζει με το μέγεθος των προβλημάτων.  Αντ΄ αυτού αναγνωρίζει το πρόβλημα, το τοποθετεί στις πραγματικές του διαστάσεις και προχωράει αποφασιστικά στην επίλυσή του.

Η βασική αρχή η οποία διέπει αυτό το νέο νομοσχέδιο είναι μία. Η βιώσιμη ανάπτυξη ή αλλιώς η οικονομική ευημερία με σαφές οικολογικό προσανατολισμό.

Ειδικά εμείς, εδώ, στη Δυτική Αττική ξέρουμε πολύ καλά και από πρώτο χέρι τί μπορεί να συμβεί, όταν η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν σέβεται το περιβάλλον.

Πάνω σε αυτή την αρχή στηρίζονται και οι τρεις άξονες του νομοσχεδίου, μέσω των οποίων επιχειρείται η εναρμόνιση της χώρας μας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και η υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών άλλων χωρών.

Με τον πρώτο άξονα αντικαθίστανται με σύγχρονες λειτουργίες ελέγχου, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης επενδύσεων για περιβαλλοντικούς όρους. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να καθυστερούσαν μια επένδυση ακόμα και για 8 χρόνια, ενώ τώρα ο χρόνος μειώνεται σε ελάχιστους μήνες, χωρίς εκπτώσεις στο αποτέλεσμα. Ένα σαφώς αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις.

Με τον δεύτερο άξονα γίνεται αναδιάρθρωση των φορέων που έχουν ως αρμοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, αφήνοντας πίσω το δαιδαλώδες πλαίσιο διοίκησης που λειτουργούσε μόνο ως εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα.

Τέλος, με τον τρίτο άξονα που αφορά στη διαχείριση αποβλήτων, γίνεται η αρχή για ένα οργανωμένο πλαίσιο, το οποίο εκσυγχρονίζει αλλά και σε πολλές περιπτώσεις διευρύνει το υφιστάμενο δίκτυο, δίνοντας λύσεις σε θέματα που εδώ και δεκαετίες βάλτωναν.

Πιστεύω ακράδαντα ότι οι εμπειρίες μας από το πρόσφατο παρελθόν σε συνδυασμό με τις νέες βάσεις αυτού του νομοσχεδίου θα δώσουν καινούριες προοπτικές στην περιοχή μας.

Μια περιοχή η οποία από άκρη σε άκρη της έχει να αναδείξει άπειρες τοποθεσίες γνήσιου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος».

 

Γ. Κώτσηρας: «Διασφαλίζεται συνολικά η περιβαλλοντική προστασία»

Ο Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας σε δήλωσή του στην Ε ανέφερε ότι: «Ψηφίστηκε, κατόπιν επεξεργασίας από την αρμόδια επιτροπή, στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στα ζητήματα των οικιστικών πυκνώσεων και των δασικών χαρτών επιχειρείται να ξεπεραστούν ατέλειες και δυσκαμψίες της υφιστάμενης νομοθεσίας. Μπαίνει τέλος στις διαφορετικές και αντιφατικές μεταξύ τους ερμηνείες ορισμένων υπηρεσιών του δημοσίου ως προς το χαρακτήρα διαφόρων εκτάσεων και περιορίζεται, έτσι, η ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Συνολικά, διασφαλίζεται η περιβαλλοντική προστασία, μιας και για κάθε επιμέρους μελέτη και διαχειριστικό σχέδιο αποτελεί προϋπόθεση η έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έχει εγνωσμένη περιβαλλοντική ευαισθησία, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει πρόβλεψη για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων.

Έτσι, με την υποχρεωτική έγκριση των Προεδρικών Διαταγμάτων (αφού φυσικά αυτά επεξεργαστούν αρμοδίως) από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δημιουργείται ένα συνολικό πλαίσιο προστασίας, ώστε να αποφεύγονται οι αυθαιρεσίες τις διοίκησης και να χαρακτηρίζονται οι σχετικές διαδικασίες από απόλυτη διαφάνεια.

Είναι αυτονόητο πως είμαι σε κάθε περίπτωση παρών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ήδη επιβαρυμένης περιβαλλοντικά Δυτικής Αττικής και τη συνολική ευημερία των πολιτών της.

Εξάλλου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, διαχρονικά στην πολιτική του πορεία έχει επιδείξει αυξημένη και αποδεδειγμένη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος».

 

Γ.Τσίπρας:  «Η κυβέρνηση της ΝΔ νομοθετεί την ανεξέλεγκτη επέκταση των αιολικών πάρκων χωρίς να υπάρχει σύγχρονος χωροταξικός σχεδιασμός που να καλύπτει την χώρα»

Στην ομιλία μου στην Ολομέλεια της Βουλής, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αττικής ανέφερε ότι : «Ο ΑΔΜΗΕ είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση με κέρδη προ φόρων, τόκων αποσβέσεων 139 εκατ στο εννιάμηνο.

Επίσης δεν ισχύει το επιχείρημα ότι ένας ιδιώτης θα επένδυε στην ανάπτυξη υποδομών και δικτύων. Όταν παραδόθηκε ο ΑΔΜΗΕ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε πλάνο επενδύσεων 3δις και είχε προχωρήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση πολλών νησιωτικών περιοχών με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Γιατί δεν πρέπει να παραμείνει το 51% στο Δημόσιο όπως ορίζει ο Νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Μήπως σας πιέζει ο κάτοχος του 24%;

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης το κράτος είναι ο μόνος ή ο πλειοψηφικός μέτοχος σε εταιρίες διαχείρισής και διανομής ηλεκτρισμού & φυσικού αερίου. Την τελευταία εικοσαετία η τάση ήταν η αποιδιωτικοποιηση τέτοιων εταιρειών, τάση που τώρα θα ενταθεί λόγω της κρίσης της πανδημίας. Το αντίθετο από ο, τι επιχειρεί η κυβέρνηση της ΝΔ.

Δεν είναι ο μόνος περιβαλλοντοκτόνος Νόμος.

Στο δύσκολο και δυσεπίλυτο ευρωπαϊκό ζήτημα της απολιγνιτοποίησης η κυβέρνηση απαντά χωρίς κανέναν σχεδιασμό. Η απολιγνιτοποίηση είναι ο φερετζές μιας γενικά αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής. Ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ κόπτεται για την κλιματική αλλαγή, όλα τα νομοσχέδια που φέρνει είναι προς την κατεύθυνση της απορρύθμισης της περιβαλλοντικής προστασίας σε μια περίοδο που όλες οι περιβαλλοντικές νομοθεσίες αυστηροποιούνται.

Η περιβαλλοντική νομοθεσία δεν εμποδίζει τις επενδύσεις στην Ελλάδα ενώ η μελέτη του ΟΟΣΑ για τα διοικητικά βάρη επενδύσεων στην Ελλάδα υποστηρίζει ότι η νομοθεσία για το περιβάλλον είναι το μικρότερο απ όλα τα διοικητικά βάρη. Όπως εμπέδωσε η πανδημία στη συνείδηση άλλων είναι υπέρτατο αγαθό η ζωή αλλά και η ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, που απειλείται από τις αντιλήψεις της κυβέρνησης της ΝΔ. Το περιβάλλον είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και για οικονομικούς λόγους και για επενδύσεις. Με το καθεστώς περιβαλλοντικής ασυδοσίας που δημιουργεί η κυβέρνηση μακροπρόθεσμα υποβαθμίζει τα πλεονεκτήματα της χώρας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ νομοθετεί την ανεξέλεγκτη επέκταση των αιολικών πάρκων χωρίς να υπάρχει σύγχρονος χωροταξικός σχεδιασμός που να καλύπτει την χώρα. Σε όλη τη Δυτική Ευρώπη δεν τοποθετούν αιολικά πάρκα σε περιοχές φυσικού κάλλους και πάνω από τα χίλια μέτρα. Στις Άλπεις δεν υπάρχουν αιολικά πάρκα. Εάν οι Άλπεις ήταν στην Ελλάδα η κυβέρνηση της ΝΔ θα τις είχε γαζωσει στις κορυφογραμμές με αιολικά πάρκα».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αθηνά Μητρογιώργη, Φαρμακευτική Πανεπιστημίου Αθηνών: «Ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να σπουδάσω, να ταξιδέψω, να συλλέξω εμπειρίες»

Αποζημιώσεις από την πυρκαγιά: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Τάξη υποδοχής προσφυγόπουλων στο 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων