Εργασία & Επιχειρηματικότητα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 464668

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με εταίρους :

 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΥΞΙΔΑ
 • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
 • Δήμος Σπετσών
 • Δήμος Σαλαμίνας
 • Ένωση Εμπόρων, Βιοτεχνών & Επαγγελματιών Επαρχίας Αίγινας
 • Εμπορικός, Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Ύδρας
 • Γ. ΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ
 • Εταιρία Έρευνας & Επικοινωνίας – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη

Εταιρία

 • Δήμος Αίγινας

στο πλαίσιο της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» με

κωδικό ΟΠΣ «464668» και σύμφωνα με την απόφαση ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας

3 (3.1, 3.2 και 3.3) «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». Η πράξη

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση:

Μικράς Ασίας 43, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2107700583

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Κεντρική Δομή:

Λεωφόρος Δημοκρατίας 457 & Ρέας 4, Ν. Ικόνιο Περάματος, 18863, Αττική

Τηλέφωνο: 2104014249

Fax: 2104000651

E-mail: pyxida@ kekpyxida.gr / pdimiourgia@gmail.com

Η Γ. ΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. «SO-RE», υπεύθυνη της Δράσης «Επιλογή Υποψηφίων –

Ωφελουμένων», δημοσιεύει:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 464668

ΚΑΛΕΙ

 • Άνεργους, μακροχρόνια άνεργους με έμφαση στις γυναίκες

οι οποίοι είναι Δημότες ή Μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και

Νήσων και συγκεκριμένα των δήμων Πειραιά, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλλού,

Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος, Αίγινας, Σπετσών, Ύδρας και Σαλαμίνας, να

συμμετέχουν στο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» και να

ενταχθούν σε συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά

εργασίας

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα υλοποίησης πράξης

Η πράξη αποβλέπει u954 και στοχεύει στην κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία εβδομήντα

οκτώ (78) συνολικά ανέργων ατόμων των περιοχών παρέμβασης, προκειμένου να

ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αυξήσουν την

απασχολησιμότητά τους με την ένταξη τους σε θέσεις εργασίας καθώς και η ανάπτυξη

μικρών επιχειρηματικών σχεδίων (αυταπασχόληση) έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την

έντονη ανεργία και υποαπασχόληση, που πλήττει ιδιαίτερα τις δυτικές συνοικίες του

Πειραιά και τους Δήμους Σπετσών, Σαλαμίνας, Ύδρας και Αίγινας. Ο συνολικός αριθμός

των ωφελουμένων που θα επιλεχθούν ανέρχεται στους 78, εκ των οποίων:

 • (12) ωφελούμενοι που θα δημιουργήσουν δική τους μικρή επιχείρηση, κάνοντας πράξη

την επιχειρηματική τους ιδέα και πιστεύοντας στις δυνάμεις και ικανότητες τους, ενώ θα

εκπονηθούν αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια (business plan) για κάθε ωφελούμενο/η.

 • (66) ωφελούμενοι μέσω της εφαρμογής των δράσεων απασχόλησης (μερικής – πλήρους)

θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας, στον εμπορικό κλάδο (πωλήσεις) ή στον κλάδο

παροχής υπηρεσιών (τουρισμός – εστίαση).

Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου

Στην περιοχή παρέμβασης εντοπίζεται σημαντικός αριθμός ανέργων που αντιμετωπίζουν

δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας γι’ αυτό και η πρόσκληση

απευθύνεται σε ανέργους (άνδρες και γυναίκες) που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα

ανέργων του ΟΑΕΔ.

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 464668

Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης

ð Εβδομήντα οκτώ (78) άτομα άνεργα συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν από

παρόν σχέδιο. Εξ΄αυτών:

 • 46 γυναίκες
 • 8 άνεργοι κάτω των 25 ετών
 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Δημότες ή Μόνιμοι

κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων και συγκεκριμένα των δήμων

Πειραιά, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλλού, Κερατσινίου – Δραπετσώνας,

Περάματος, Αίγινας, Σπετσών, Ύδρας και Σαλαμίνας, και να πληρούν τις κάτωθι

προϋποθέσεις. Οι ωφελούμενοι που μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα

πρέπει να είναι :

– Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

Η προηγούμενη εμπειρία των ωφελουμένων δεν είναι απαραίτητη αντίθετα, θα

αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων:

F Το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

F Η δυνατότητα τους να αφομοιώσουν τις νέες γνώσεις και να προσαρμοστούν στις

απαιτήσεις της εκπαίδευσης.

F Η επιθυμία των υποψηφίων να απασχοληθούν στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή

άλλες ομοειδείς αυτών.

F Η δυνατότητα να ανταποκριθούν στη σύνδεση με την αγορά εργασίας που αντιστοιχεί

στο προτεινόμενο πρόγραμμα.

 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι Δράσεις υποστήριξης των ωφελουμένων που θα επιλεγούν, μεταξύ άλλων είναι:

Α) Συμβουλευτική Υποστήριξη, ενδεικτικά:

 • Καταγραφή – Μητρώο Ωφελουμένων- Διάγνωση αναγκών – Αξιολόγηση αιτημάτων
 • Ομαδική και ατομική συμβουλευτική
 • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων και νέων κοινωνικών

επιχειρήσεων, μελέτες υπαγωγής σε ενισχύσεις.

 • Υποστήριξη και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέματα νομικά, φορολογικά,

εργασιακά.

 • Mentoring των ιδρυθέντων επιχειρήσεων.

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 464668

Β) Κατάρτιση και Επιμόρφωση – 6 προγράμματα με θέμα:

 • 1. Τεχνικές Πώλησης και Επικοινωνίας με τον πελάτη σε εμπορικά καταστήματα.
 • 2. Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών καταστημάτων μαζικής εστίασης ( δύο

προγράμματα)

 • 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων (δύο προγράμματα).
 • 4. Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και ίδρυσης Επιχειρήσεων- Βελτίωση

προσόντων και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον

4.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για να

υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση από 01/03/2014 ως και 01/04/2014, Δευτέρα-

Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00 στα κατά τόπους γραφεία των:

 1. ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ, Λεωφ. Δημοκρατίας 457 & Ρέας 4, Ν. Ικόνιο, Πέραμα, Τηλ.

Επικοινωνίας: 210-4014249.

 1. Δήμος Σπετσών, Σπέτσες, Τηλ. Επικοινωνίας: 22983-20010
 2. Εμπορικός, επαγγελματικός & βιοτεχνικός σύλλογος Ύδρας, Ύδρα, Τηλ.

Επικοινωνίας:

 1. Ένωση έμπορων βιοτεχνών και επαγγελματιών επαρχίας Αίγινας, Αίγινα,

Τηλ. Επικοινωνίας: 2297029011

Σημειώνουμε ότι κατά τη φάση της υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης u948 δήλωσης οι

υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά

παρακάτω.

Α. Δικαιολογητικά ανέργων ωφελουμένων

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει

ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ.

αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τους

Δήμους των περιοχών παρέμβασης (πρόσφατης έκδοσης).

 1. Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 2. Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (ακριβή αντίγραφα).

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 464668

 • Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν

βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας ή αντίγραφο των ενσήμων.

 • Οι άνεργοι πρώην ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, για να αποδείξουν ότι

διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν σχετικά με το αντικείμενο της

εμπειρίας και να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία (Βεβαίωση

έναρξης & λήξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ).

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που

αποκτήθηκε από εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα αντίγραφα

των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 1. Αποδεικτικά στοιχεία για κάθε προσωπικό, οικογενειακό ή κοινωνικό δεδομένο που

αποδεικνύει την ανάγκη για συμμετοχή στο σχέδιο δράσης.

 1. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.

Β. Επιθυμητά πρόσθετα δικαιολογητικά

 1. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας (ακριβή αντίγραφα).
 2. Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ ( ακριβή αντίγραφα).
 3. Τίτλοι σπουδών Μεταλυκειακής ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη

αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία και

αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.

β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση,

βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του

Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του

Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 464668

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται στη συνέχεια αποβλέπει στην εφαρμογή ενός βέλτιστου

συστήματος επιλογής ωφελούμενων. Με το σύστημα πρέπει να εξυπηρετηθούν αφενός οι

προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θέτει η πρόσκληση και αφετέρου τα ειδικά ποιοτικά

κριτήρια που έχουν σχέση τόσο με τον υποψήφιο ωφελούμενο. Τα κριτήρια επιλογής που

εφαρμόζονται, ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:

 • Κριτήρια συμμετοχής
 • Ατομικά (ειδικά) κριτήρια των υποψηφίων
 • Κριτήρια ποσοστώσεων

Κριτήρια Συμμετοχής

Ως κριτήρια συμμετοχής νοούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι ωφελούμενοι

για να συμμετέχουν στο Σχέδιο, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι:

 • Να ανήκουν στην ομάδα στόχο.
 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του

ΟΑΕΔ εντός μητρώου ανεργίας.

Ατομικά (ειδικά) κριτήρια των υποψηφίων

Κριτήριο επαγγελματικού προσανατολισμού, ενδιαφέροντος και προτίμησης.

Είναι προφανές ότι τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των ωφελούμενων θα πρέπει να είναι

σε συνάφεια και αντιστοιχία με τους στόχους και τους προσανατολισμούς του σχεδίου

δράσης ως προς την κατεύθυνση της απασχόλησης και ως προς τους επιλεγόμενους

κλάδους και αυτό είναι το αντικείμενο βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού.

Χρονική διάρκεια ανεργίας.

Το χαρακτηριζόμενο σαν «μέγεθος» της ανεργίας είναι ένα δεδομένο που θα πρέπει να

λαμβάνεται κατά αναλογία υπόψη στην τελική – ατομική βαθμολογία του υποψηφίου

ωφελούμενου.

Εργασιακή εμπειρία συναφή στον επιλεγμένο κλάδο απασχόλησης.

Χαρακτηρίζει το βαθμό στον οποίο οι ωφελούμενοι είναι ήδη κοντά στον κλάδο

απασχόλησης έχοντας εργασιακή εμπειρία ή συνάφεια. Αποτελεί προϋπόθεση για την

καλύτερη αφομοίωση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο, αλλά και

συμμετοχή στις λοιπές δράσεις του σχεδίου.

Προσωπικότητα του υποψήφιου σε σχέση με τον προσανατολισμό του σχεδίου δράσης.

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 464668

Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου βαθμολογούνται τα ατομικά χαρακτηριστικά των

υποψηφίων, η ύπαρξη των οποίων θεωρείται αρκετά σημαντική τόσο για την επιλογή της

βέλτιστης ομάδας όσο και για την επίτευξη του στόχου του σχεδίου δράσης

Σημαντικότητα κριτηρίων – Τελική βαθμολογία

Το κάθε κριτήριο έχει διαφορετικό βάρος συμμετοχής στην διαμόρφωση της βαθμολογίας

αξιολόγησης των ατομικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την σημαντικότητά του. Το

σύνολο του βάρους είναι 1,00 και η σημαντικότητα κάθε χαρακτηριστικού φαίνεται από τον

επόμενο πίνακα:

Κριτήρια ατομικής βαθμολόγησης υποψηφίου Βάρος

1 Κριτήριο επαγγελματικού προσανατολισμού, ενδιαφέροντος και

προτίμησης

0,25

2 Χρονική διάρκεια ανεργίας 0,20

3 Εργασιακή εμπειρία συναφή στον επιλεγμένο κλάδο απασχόλησης 0,25

4 Προσωπικότητα του υποψήφιου σε σχέση με τον προσανατολισμό

του σχεδίου δράσης

0,30

Σύνολο βαρών κριτηρίων βαθμολόγησης ωφελούμενων 1,00

 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των ωφελουμένων είναι ευθύνη της επιστημονικής ομάδας επιλογής, στην

οποία συμμετέχουν:

 • Επιστημονικά Υπεύθυνος Δράσης Κατάρτισης
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος Δράσης Συμβουλευτικής
 • Υπεύθυνος ομάδας έργου
 • Εκπρόσωπος ΟΑΕΔ
 • Εκπρόσωποι φορέων ανέργων

Η Επιτροπή καταλήγει στην τελική επιλογή των ωφελουμένων και ενός αριθμού

επιλαχόντων. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται ώστε να τηρηθεί τόσο η ποσόστωση των

ωφελουμένων όσο και οι επιμέρους κατηγορίες των ωφελουμένων που προβλέπονται από

το σχέδιο (όπως γυναίκες, νέοι κάτω των 25 ετών κλπ).

Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα u964 της Αναπτυξιακής

Σύμπραξης «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», www.pdimiourgia.gr και σε έντυπη μορφή στα

γραφεία των παρακάτω φορέων:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 464668

 1. ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ, Λεωφ. Δημοκρατίας 457 & Ρέας 4, Ν. Ικόνιο, Πέραμα, Τηλ.

Επικοινωνίας: 210-4014249.

 1. Δήμος Σπετσών, Σπέτσες, Τηλ. Επικοινωνίας: 22983-20010
 2. Εμπορικός, επαγγελματικός & βιοτεχνικός σύλλογος Ύδρας, Ύδρα, Τηλ.

Επικοινωνίας:

 1. Ένωση έμπορων βιοτεχνών και επαγγελματιών επαρχίας Αίγινας, Αίγινα,

Τηλ. Επικοινωνίας: 2297029011

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε

αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη

ημέρα της ανάρτησής τους.

Ο ωφελούμενος υποβάλλει την ένστασή του στα γραφεία του ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ, Λεωφόρος

Δημοκρατίας 457 & Ρέας 4, Ν. Ικόνιο, Πέραμα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα γραφεία του ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ Λεωφόρος

Δημοκρατίας 457 & Ρέας 4, Ν. Ικόνιο, Πέραμα, τηλ. επικοινωνίας 210-4014249.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Σ . O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γ. ΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. «SO-RE»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ενεργειακή απόδοση, η απασχόληση και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν τους κεντρικούς στόχους της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε.

Τεχνικό Γραφείο Ιωάννας Ρήγα

Aleka Stamatiadi

Παράταση στη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία