Περιφέρεια Αττικής

Μικρά τοπικά εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων προωθεί η Περιφέρεια Αττικής

Ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί από την νέα Περιφερειάρχη που ζητά τη συνεργασία των Δήμων

Νέο μοντέλο για τη διαχείριση των απορριμμάτων επιδιώκει να εφαρμόσει η νέα διοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου ακύρωσε τους διαγωνισμούς για την κατασκευή μεγάλων μονάδων, ζητώντας ταυτόχρονα με επιστολή της τη συνεργασία με τους δήμους.

Το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων ετέθη και στο δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων την Τρίτη, όπου προ ημερησίας διατάξεως ο Γ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην επιστολή Ρ. Δούρου, όπου κάνει λόγο για διαβούλευση με τους δήμους της Αττικής για τη διαχείριση απορριμμάτων. «Αναφέρεται στα τοπικά σχέδια και στις πρωτοβουλίες που θέλει να πάρει για τροποποίηση και μοντέλα διαχείρισης είτε από μεμονωμένους δήμους είτε από συνδέσμους» είπε ο Γ. Μαρινάκης ρωτώντας για τις προθέσεις της νέας διοίκησης, δεδομένου ότι ο ίδιος ως Δήμαρχος ζητούσε την δημιουργία μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή μας.

«Ο κάθε δήμος δεν μπορεί να ξεφύγει από το γενικό πλαίσιο που χαράσσει, απάντησε ο Γρηγόρης Σταμούλης. Το σκηνικό αλλάζει άρδην με την νέα διοίκηση περιφέρειας».

«Η δική μας θέση, είπε ο Γ. Μαρινάκης είναι ξεκάθαρη όσον αφορά τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστούμε απορρίμματα. Τότε είχατε εκφράσει ανησυχία για το αν θα έρθουν σκουπίδια άλλων δήμων. Προτείνω το θέμα να έρθει στο συμβούλιο. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι από τα σοβαρότερα θέματα που πρέπει να διαχειριστεί η διοίκηση άμεσα».

Ο Γρ. Σταμούλης ανέφερε ότι θα κληθούν να συμμετάσχουν οι αντιπολιτευόμενοι σε διαβούλευση και να πάρουν θέση σχετικά με το θέμα.

Στην επιστολή της προς του Δημάρχους της Αττικής, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου χαρακτηρίζει την διαχείριση των απορριμμάτων ως «μήτρα παραγωγής σκανδάλων, που απειλεί την υγεία των πολιτών και καταστρέφει το περιβάλλον».
«Επιβάλλεται άμεση και συντονισμένη δράση, μαζί με το λαό της Αττικής, μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα, προσωπικές στρατηγικές και υστερόβουλες πολιτικές επιδιώξεις».
Αναλυτικότερα, αναφέρει «να μπουν οι βάσεις για μια διαφορετική φιλοσοφία στην διαχείριση των απορριμμάτων, οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη. Μια φιλοσοφία που θα εναρμονίζεται με τον ν. 4042/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2008/98, σχετικά με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, το ποσοστό ανακύκλωσης (π.χ. 50% ως το 2020), κ.α..
Ήλθε η ώρα της νομιμότητας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων!
Ήλθε, με άλλα λόγια η ώρα, της συνδυασμένης δράσης Περιφέρειας Αττικής και Δήμων στη βάση της σταθερής μας θέσης πως στην κλίμακα της ιεράρχησης της διαχείρισης, δηλαδή της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της άλλου είδους ανάκτησης, της διάθεσης, την απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα πρώτα στάδια.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οφείλουμε να προχωρήσουμε οργανωμένα και συστηματικά, σε μια όλο και μεγαλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ σε αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα σε επίπεδο μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων ή και μεμονωμένων δήμων, ενταγμένων οργανικά και λειτουργικά στο ευρύτερο περιφερειακό σχέδιο.
Η νέα περιφερειακή Αρχή Αττικής, που ήδη προεκλογικά είχε αναδείξει ως θέμα αιχμής τη διαχείριση των απορριμμάτων, προωθεί λοιπόν τρεις προτεραιότητες, οι οποίες συγκλίνουν σε μία πρόταση:

Προτεραιότητα πρώτη: το νέο, αποκεντρωμένο σύστημα, που θα εφαρμοστεί σταδιακά, με σταθερά βήματα και συγκεκριμένους στόχους και σαφή χρονικό ορίζοντα, θα βάζει τέλος στα σύμμεικτα και δεν μπορεί να στηρίζεται στη μία και μοναδική εγκατάσταση της Φυλής. Εγκατάσταση που σήμερα λειτουργεί ως ο υποδοχέας του συνόλου των σύμμεικτων και επιμολυσμένων απορριμμάτων της Αττικής αλλά και περιοχών εκτός αυτής… Χρειάζεται η σταδιακή μεταφορά δραστηριοτήτων της ΟΕΔΑ Φυλής ή και των εγκαταστάσεών της καθώς και το οριστικό κλείσιμό της, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου, αυστηρού χρονοδιαγράμματος.
Προτεραιότητα δεύτερη: είναι απαραίτητη η ακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που προωθούνταν από την προηγούμενη διοίκηση για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ, με φαραωνικά έργα, εγγυημένες μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Πρόκειται για επιζήμιους σχεδιασμούς που θα επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες (μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών) και θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, την περιοχή του Θριασίου.
Προτεραιότητα τρίτη: επιβάλλεται άμεσα η ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ μέσα από δημόσια, ευρεία διαβούλευση με το σύνολο των δήμων της Αττικής, τους κοινωνικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ αναδεικνύεται έτσι σε μία κρίσιμης σημασίας διαδικασία καθώς θα αποτυπώσει τα νέα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου διαχείρισης. Ένα μοντέλο όπου καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των τοπικών σχεδιασμών, σε επίπεδο δήμων.

Έτσι η Περιφερειακή Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους, απευθύνεται σήμερα στους δήμους για να κάνουν το πρώτο βήμα:
α) για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και
β) για την ανάπτυξη των τοπικών δράσεων στην κατεύθυνση της πρόληψης, διαλογής στην πηγή και επανάχρησης.
Η συνδρομή των δήμων καθίσταται απαραίτητη μέσα από :
• Την κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης ως το τέλος του 2014, με στόχους και δράσεις για το 2015,
• Την έναρξη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης για την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο δήμου προκειμένου να δημιουργηθεί μια διασυνδεδεμένη βάση δεδομένων για όλους τους ΟΤΑ, τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια.

Στην κατεύθυνση θα αξιοποιηθεί η εμπειρία δήμων που έχουν αναπτύξει σχετικές δράσεις, που μελετούν σχέδια δημοτικής ή διαδημοτικής διαχείρισης ή έχουν στο πρόγραμμά τους στοιχεία του νέου μοντέλου.
Από την πλευρά της, η νέα Περιφερειακή Αρχή δεσμεύεται να αναπροσανατολίσει τα σχετικά κονδύλια, με σκοπό να στηριχτούν οι τοπικές δράσεις των ΟΤΑ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Περιφέρεια Αττικής: Όχι στην Αξιολόγηση κατά πλειοψηφία

Aleka Stamatiadi

Εφιαλτική νύχτα στην Κινέτα

Άμεσα παραδίδεται το συνεδριακό κέντρο στο Μάζι