ΠολιτικήΣημαντικότερα

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής: «Έργο εθνικής σημασίας χωρίς έλεγχο στα Μέγαρα»

Οι Σύλλογοι συνεχίζουν να αγωνίζονται για αλλαγή της όδευσης, μακριά από κατοικημένες περιοχές με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα εκδικασθεί 10/02/2023, όπως διευκρινίζει ο Αναστάσιος Κίτσιος, μέλος του ΔΣ του συλλόγου “Οικισμός Λάκκας”.
«Η εταιρεία εργάζεται για να φτιάξει ένα στρατηγικού επιπέδου έργο, χωρίς μελέτη, και χωρίς έλεγχο από καμία υπηρεσία» τονίζει ο Πρόεδρος Συλλόγου Αγίας Τριάδας Μεγάρων, Αντώνης Βόγκλης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη κατά πλειοψηφία και μέσω e-mail την “Κατασκευή προσωρινής παράκαμψης στην κύρια Δημοτική οδό προς Αγία Τριάδα – Ήρεμο Κύμα του Δήμου Μεγαρέων”.
«Δυστυχώς η κατάσταση με την εταιρεία είναι ανεξέλεγκτη, μας είπε ο Αντώνης Βόγκλης, παρόλο που στον δρόμο της Πάχης υπήρξε παράκαμψη και δεν έκλεισε, δεν υπάρχει από πριν καμία ενημέρωση προς κανέναν, ούτε πιστεύω προς τον Τύπο να ενημερωθούμε έστω και έτσι.
Προχτές λοιπόν ξεκίνησαν οι εργασίες για το φρεάτιο στο Δρόμο της Αγίας Τριάδας. Στην μεγάλη ευθεία. Το σχολικό πέρασε το πρωί και έπειτα ενημερώθηκε από τους γονείς ότι πρέπει να αλλάξει δρομολόγιο γιατί ο δρόμος έκλεισε.
Όλοι δηλαδή το έμαθαν με τον δύσκολο τρόπο αφού έφτασαν εκεί και τον βρήκαν κλειστό. Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία να κλείνει κάποιο δρόμο χωρίς παράκαμψη, βάση της ΜΠΕ.
Αλλά εδώ δυστυχώς η εταιρεία λειτουργεί ανεξέλεγκτα και ακόμη και αυτές τις οι παραβιάσεις, γίνονται ευκαιρία για να ζητάει ανταλλάγματα η διοίκηση και οι υπηρεσίες, το ξέρουμε από την εταιρεία αυτό αλλά προφανώς δεν μπορούμε να το πούμε.
Λόγω του κλεισίματος του δρόμου τα παιδιά που ήταν από την Λάκκα δεν πήγαν σχολείο γιατί δεν μπορούσε να περάσει το σχολικό.
Επίσης χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά μάλλον θα αποδειχτεί σε λίγο καιρό, η εταιρεία έκλεισε τις γούβες που είχε ανοίξει στον δρόμο από Πάχη προς Αγία Τριάδα, χωρίς να κατασκευάσει τα φρεάτια γιατί αυτά λειτουργούσαν ως πηγάδια. Γέμιζαν δηλαδή νερό.
Ειδικά αυτό κοντά στο Βουρκάρι γέμιζε νερό από σχεδόν το πρώτο μέτρο. Το έβγαζαν με αντλίες και το έριχναν στο φρεάτιο των όμβριων παραδίπλα, επί σχεδόν τρεις εβδομάδες χωρίς, από ό, τι φαίνεται να καταφέρουν να κατασκευάσουν τα φρεάτια.
Η παράκαμψη εκεί, θα είναι ακριβώς παραπλεύρως του έργου, στην ζώνη Β του υγροβιότοπο, όπου κανονικά απαγορεύεται το μπάζωμα άνω των 80 πόντων. Όλοι δηλαδή παρανομούν. Και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό αποτελεί και μια παγίδα για μετέπειτα τέτοιου είδους δράσεις στο Βουρκάρι.
Εν κατακλείδι η εταιρεία εργάζεται για να φτιάξει ένα στρατηγικό επιπέδου έργο, χωρίς μελέτη, και χωρίς έλεγχο από καμία υπηρεσία».

Τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο διά περιφοράς –

Τι καταγγέλλουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης,

έστω μέσω e-mail

Όπως αναφέρεται στο πρακτικό της διά περιφοράς συνεδρίασης (καθώς δεν είχαμε πρόσβαση αφού η συνεδρίαση, η συζήτηση και η ψηφοφορία έγινε μέσω μέιλ, λόγω κατεπείγοντος, όπως όρισε η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων) “Αρχομένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου θεωρηθέντος ως κατεπείγοντος σύμφωνα με τις Δ/ξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 κατά πλειοψηφία δεκαεπτά (17) έναντι μία λευκής (1) ψήφου και έξι (6) αρνητικών επί συνόλου είκοσι τεσσάρων (24) συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ρήγα Ιωάννα, Κορώσης Σπυρίδων, Στρατούρης Γεώργιος, Κεφαλόπουλος Θωμάς, Κουμπέτσος Γεώργιος και Νικολάου Σπυρίδων μειοψηφούν. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Παρασκευάς Παναγιώτης ψηφίζει λευκό.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ,. πρωτ. 19968/16-11-2022 εισήγηση του Αν. Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κ. Κάμπαξη Κων/νου η οποία έχει ως εξής:

‘ΘΕΜΑ :Κατασκευή προσωρινής παράκαμψης στην κύρια Δημοτική οδό προς Αγία Τριάδα – Ήρεμο Κύμα του Δήμου Μεγαρέων

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των χρηστών της κύριας δημοτικής οδού προς & από Αγία Τριάδα – Ήρεμο Κύμα και την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της κυκλοφορίας λόγου της εξέλιξης στον άξονας της (κατασκευή λάκκων) του έργου «Διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της νήσου Κρήτης με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος Αττικής- Κρήτης (Κορακιά)- Ελληνικό τμήμα 3.1033 του PCI Eurasia interconnector, χερσαίο τμήμα Αττικής, κρίνεται αναγκαίο να κατασκευαστεί προσωρινά ,μικρού μήκους παράκαμψη στο σημείο που φαίνεται στον συνημμένο ορθοφωτοχάρτη Google.

To έργο της προσωρινής παράκαμψης θα κατασκευάσει με δικές της δαπάνες η ανάδοχος προαναφερόμενη εταιρεία , η οποία θα αναλάβει και την πλήρη αποκατάσταση του χώρου με το πέρας της ολοκλήρωσης των εργασιών επί της κύριας δημοτικής οδού.

Σε αντίθετη περίπτωση η κίνηση και όλος ο κυκλοφοριακός φόρτος των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω της παραλιακής οδού του οικισμού της Πάχης, με ό, τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και όχι μόνο (Περιβαλλοντική επιβάρυνση οικισμού κ.λ.π.).

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε επί του θέματος λόγω του επείγοντος , διότι ο αναφερόμενος κύριος δημοτικός δρόμος προς Αγία Τριάδα – Ήρεμο Κύμα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα είναι μη προσπελάσιμος (κλειστός)”.

Με Έξι αρνητικές ψήφους το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, για κατασκευή προσωρινής παράκαμψης στην κύρια Δημοτική οδό προς Αγία Τριάδα – Ήρεμο Κύμα του Δήμου Μεγαρέων.page2image219429120

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κορώσης Σπυρίδων σύμφωνα με το e-mail που έστειλε μειοψηφεί και δηλώνει ότι : “Δε συμφωνώ με τη δια περιφοράς συνεδρίαση αλλά ούτε και με την ουσία του θέματος. Εφόσον έχουν εγκριθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για όλη τη διαδρομή του καλωδίου άρα και για το συγκεκριμένο σημείο, Να εφαρμοστούν αυτές! Εάν δεν προβλέπεται κάποια ρύθμιση να γίνει διακοπή και ν αναθεωρηθούν οι εγκρίσεις έτσι γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις! Έχω λοιπόν την αίσθηση πως αυτό που εισηγείται η τεχνική υπηρεσία δεν μπορεί να σταθεί από μόνο του, καθώς πρέπει να γίνει μέρος της ήδη υπάρχουσας έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο! Αυτά τα ερωτήματα σε δια περιφοράς συμβούλιο δεν μπορούν ν απαντηθούν. Ως εκ τούτου είμαι κάθετα αντίθετος με την διεξαγωγή του”.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στρατούρης Γεώργιος σύμφωνα με το 1ο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που έστειλε , μειοψηφεί και δηλώνει “καθώς:
– Είναι αδιανόητο να έχει κλείσει δρόμος χωρίς να έχει προβλεφθεί απ’ την αρχική μελέτη άλλη όδευση…
– Για την παράκαμψη όπως αναφέρεται έχει ξεκινήσει ήδη μπάζωμα δεξιά του δρόμου όπως ενημερώθηκα το οποίο είναι παράνομη πράξη
– Δεν δύναται έργα που προϋποθέτουν μελέτη και έλεγχο να γίνονται ΑΡΠΑ ΚΟΛΛΑ όπως θέλετε εσείς>>

Στη συνέχεια με 2ο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που έστειλε, μειοψηφεί και δηλώνει :

“ΕΦΙΣΤΆΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΉ ΚΑΘΌΣΟΝ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΉ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ Μ.Π.Ε ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΌΠΤΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ ΕΠ ΟΥΔΕΝΙ και βάση μελέτης να ορίζεται άλλη όδευση και όχι με αποφάσεις ΤΟΥ ΠΟΔΑΡΙΟΥ ώστε να καλυφθούν άλλοι ΔΕΝ ΞΈΡΩ ΠΌΣΟΙ ΘΈΛΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΌΓΟ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΊ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ”.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικολάου Σπυρίδων με το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που έστειλε, μειοψηφεί και δηλώνει ότι : “Εταιρείες αυτού του μεγέθους, που αναλαμβάνουν τεράστια έργα όπως αυτό που εκτελείται στην περιοχή μας, θα πρέπει να έχουν προβλέψει εξ αρχής, όλους τους παράγοντες, αφού (ως οφείλουν) έχουν λάβει υπ’όψιν τους, όλες τις ιδιαιτερότητες και επικρατούσες συνθήκες της περιοχής μας. Θεωρώ απαράδεκτο να προσφεύγουν σε μια απόφαση δημοτικού συμβουλίου, για θέματα που δεν έχουν προβλέψει κατά τη σύνταξη των μελετών. Αντιθέτως, ο Δήμος μας, όχι μόνο δεν πρέπει να συζητήσει το θέμα, αλλά θα πρέπει να ζητήσει αποζημιώσεις από την εταιρεία, για όχληση που δεν προβλέφτηκε, οι οποίες αποζημιώσεις, θα δοθούν στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής.

Όσον αφορά στο ‘’δια περιφοράς’’, επίσης δεν συμφωνώ, διότι σε ένα τέτοιο θέμα, θα πρέπει οι πολίτες της περιοχής μας, να ενημερώνονται για τις αποφάσεις τέτοιων θεμάτων, από την διαδικτυακή μετάδοση ενός δια ζώσης δημοτικού συμβουλίου. Επομένως, ψηφίζω ΟΧΙ στο κατεπείγον και ΟΧΙ στο ‘’δια περιφοράς’’ “.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παρασκευάς Παναγιώτης ψήφισε λευκό.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αίτημα για ενίσχυση και δωρεάν τεστ COVID-19 στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων

324.000 αυγά καταστράφηκαν από το ΣΔΟΕ στα Μέγαρα

Aleka Stamatiadi

Δήμος Μεγαρέων σε τροχιά ψηφιοποίησης: Με τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου συναντήθηκαν Μαργέτης-Γεωργακής-Νικολάου

Aleka Stamatiadi