Κοινωνία Σημαντικότερα

Ειδικό βοήθημα για επανασύνδεση ΔΕΗ

Με σχετική Υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Άρθρου 36 του Νόμου 4508/2017, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, τη διαδικασία, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, τους συμπράττοντες φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το ύψος και την κατανομή του ποσού του Ειδικού Βοηθήματος, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του συγκεκριμένου Νόμου, όπως ανακοινώνεται και από τον Δήμο Μεγαρέων.

Στο πλαίσιο του ως άνω Νόμου με απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη συστήθηκε τριμελής Επιτροπή για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος.

Σε αυτήν συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του Δήμου, ένας εκπρόσωπος του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και ένας εκπρόσωπος Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να εξετάζουν τις αιτήσεις, που θα υποβληθούν, να αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων , να χορηγούν το ειδικό βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.

Το συγκεκριμένο ειδικό βοήθημα χορηγείται σε δικαιούχους ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Δήμο Μεγαρέων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες οι οποίοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Δικαιούχοι είναι οι αποσυνδεδεμένοι από το Δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2018.

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της ΚΥΡΙΑΣ κατοικίας του προς εξέταση της αίτησής του δικαιούχου.

Γ. Οι αιτούντες να πληρούν συγκεκριμένα Οικονομικά κριτήρια.

Πληροφορίες καθημερινώς στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων (Μινώας & Π.Ε.Ο.Α.Κ.) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 22960.26862.  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Να κηρυχθούν τα Γεράνεια εθνικός δρυμός

Διασπορά κορωνοϊού στα Μέγαρα

Aleka Stamatiadi

Ανοιχτοί θερμαινόμενοι χώροι τα ΚΑΠΗ της περιοχής μας