Εργασία & Επιχειρηματικότητα

EEΠ: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης Ανέργων για την Προώθηση στην Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων

Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης ΤοπΣα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

 

Τίτλος  Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης Ανέργων για την Προώθηση στην Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων».

 

Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ στα πλαίσια της Πράξης ««Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 μετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» για τη υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης Ανέργων για την Προώθηση στην Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων».

Σκοπός του Προτεινόμενου Σχεδίου είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασίαεβδομήντα οκτώ (78) συνολικά  ανέργων ατόμων των περιοχών παρέμβασης, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αυξήσουν  την απασχολησιμότητά τους  με την ένταξη τους σε θέσεις εργασίας καθώς και η ανάπτυξη μικρών επιχειρηματικών σχεδίων (αυταπασχόληση), έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την έντονη ανεργία και υποαπασχόληση, που πλήττει ιδιαίτερα τις δυτικές συνοικίες του Πειραιά και τους Δήμους Σπετσών,  Σαλαμίνας, Ύδρας και Αίγινας.

Συγκεκριμένα:

 –  (12) άτομα άνεργα (άνδρες και γυναίκες) θα ωφεληθούν από την ίδρυση νέων δικών τους επιχειρήσεων

– (66) άτομα άνεργα (άνδρες και γυναίκες) θα απασχοληθούν με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης  στον εμπορικό κλάδο (πωλήσεις) ή στον κλάδο παροχής υπηρεσιών (τουρισμός – εστίαση) των περιοχών παρέμβασης.

Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ είναι:

       Συντονιστής: YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΕ.Π.Ε.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΥΞΙΔΑ

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Δήμος Σπετσών

Δήμος Σαλαμίνας

Ένωση Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Επαρχίας Αίγινας

Εμπορικός, Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Ύδρας

Γ. ΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εταιρία Έρευνας και Επικοινωνίας – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ανώνυμη Εταιρεία

Δήμος Αίγινας

        Σύντομα θα αναρτηθεί σχετική πρόσκληση για υποβολή Αιτήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΒΕΠ: Χαράζουμε νέα στρατηγική στηριγμένοι στα επιστημονικά στοιχεία

Ημερίδα για τα νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ στο Δημαρχείο

Aleka Stamatiadi

Αδρ. Μιχάλαρος προς Γρ. Σταμούλη: «Αδιανόητη η αύξηση των δημοτικών τελών»